Ignatius van Antiochië : Nu laat Gij, o Heer, uw dienaar gaan in vrede naar uw woord

 

Ignatius van Antioche (?-rond110), bisschop en martelaar 
Brief aan de Romeinen, 5-7 
“Nu laat Gij, o Heer, uw dienaar gaan in vrede naar uw woord”
    
 

Ignatius van Antiochië12.jpg

Ignatios van Antiochië

Vandaag word ik leerling. Geen enkel schepsel, zichtbaar of onzichtbaar, belemmert me om me bij Jezus Christus aan te sluiten… Zelfs als de wreedste verzoeken me terneerdrukken, dan wil ik slechts Jezus Christus bereiken. Wat zouden de zoetheden van deze wereld en de keizerrijken van de aarde, me kunnen schelen? Het is mooier om te sterven voor Jezus Christus dan te heersen over de gehele wereld. Hem zoek ik, Hij die gestorven is voor ons; naar Hem verlang ik, Hij die voor ons verrezen is.
      Mijn geboorte komt dichterbij… Laat mij het hele zuivere licht omhelzen. Als ik daarin zal slagen dan ben ik man geworden. Aanvaard dat ik het lijden van mijn God navolg… Mijn aardse verlangen werd gekruisigd, en in mij is niet meer het vuur om de materie lief te hebben, maar een “levend water” (Joh 7,38), dat ruist en fluistert in mijn hart: “Kom naar de Vader.” Ik kan het vergankelijke voedsel of de zoetheid van dit leven niet meer proeven. Ik heb honger naar het brood van God, het lichaam van Jezus Christus, zoon van David, en als drank wil ik zijn bloed welke de onvergankelijke liefde is.

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie