Gregorios van Nyssa : Heden is u in de stad van David een Verlosser geboren, Christus de Heer

H. Gregorius van Nyssa (rond 335-395), monnik en bisschop 
Sermon over de Geboorte, passim ; PG 46, 1128   
“Heden is u in de stad van David een Verlosser geboren, Christus de Heer!”

 

    Gregorius van Nyssa523.jpg
 Broeders en zusters, we zijn op de hoogte gebracht van het wonder en we gaan net als Mozes iets bijzonders zien (Ex 3,3): in Maria verbrandt het brandend braambos niet. De Maagd baart het Licht zonder geschonden te worden… Laten we ons dus naar Bethlehem, de plaats van het goede nieuws, haasten! Als wij werkelijk herders zijn, als wij wakker blijven op onze wachtpost, dan richt de stem van de engelen zich tot ons, zij kondigen een grote vreugde aan…: “Eer aan God in de hoge en vrede op aarde!” Daar waar gisteren geen kwaadspreken, oorlog of geweld meer was, daar ontvangt de aarde de vrede, want vandaag “komt de waarheid uit de aarde voort en de gerechtigheid uit de hemel” (Ps 86,12). Zie de vrucht die de aarde aan de mensen geeft, als beloning voor de goede wil die onder de mensen heerst (Lc 2,14). God verenigt zich met de mens om de mens op te heffen tot Gods hoogte.
      Broeders en zusters. laten we naar Bethlehem gaan naar aanleiding van dat nieuws, om het mysterie in de voederbak te aanschouwen: een klein kind in doeken gewikkeld die in een voederbak ligt. De onvergankelijke Moeder, die Maagd bleef na haar baren, omhelst  haar zoon. Laten we met de herders het woord van de profeet herhalen: “In de stad van onze God hebben wij gezien wat wij hadden gehoord” (Ps 48,9).
      Maar waarom zoekt de Heer zijn toevlucht in een grot in Bethlehem? Waarom gaat Hij in een voederbak slapen? Om mee te doen met de volkstelling van het volk Israel? Broeders en zusters, Hij die de wereld bevrijding komt brengen, wordt in ons slavenbestaan van de dood geboren. Hij wordt in die grot geboren om zich aan de mensen, die zich in duisternis en in de schaduw van de dood bevinden, te laten zien. Hij slaapt in een voederbak omdat Hij het is die gras voor het vee laat groeien” (Ps 104,14). Hij is het Levensbrood dat de mens met geestelijk voedsel voedt, opdat ook de mens in de Heilige Geest leeft… Welk feest is vreugdevoller dan die van vandaag? Christus, de Zon der Gerechtigheid (Ml 3,20) komt onze nacht verlichten. Wie gevallen was richt zich weer op, wie overwonnen was, is bevrijd…, wie dood was komt weer tot leven… Vandaag zingen we met één stem op aarde: “Door de overtreding van één mens, Adam, kwam de dood… door die ene mens, Jezus Christus is het heil gekomen” (cf Rom 5,17).
Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie