Isaak de Syriër : Wie zich vernedert zal worden verheven

 

Heilige Izaak de Syriër (7e eeuw), monnik te Ninive, dichtbij Mossoel 
Ascetische overwegingen, 1ste serie, nr 49 
“Wie zich vernedert, zal worden verheven” 
  
 

Isaac_the_Syrian (groot formaat).jpg

Isaak de Syriër

 De voorzienigheid van God, die erover waakt om aan ieder van ons te geven wat goed is, heeft alle dingen tot ons geleid om ons naar de nederigheid te brengen. Want als je trots bent op de genade van de voorzienigheid, dan zal deze je verlaten, en je zult terugvallen… Weet dus dat het je niet toebehoort, noch aan jou, noch aan jouw deugd om de negatieve neigingen te weerstaan, maar dat alleen de genade je in zijn hand houdt, opdat je niet bang zult zijn… Zucht, huil, herinner je de fouten die je maakte in de tijd van je beproeving opdat je uiteindelijk bevrijd zult worden van de trots en de nederigheid zult ontvangen. Wanhoop niet. Bid God nederig om je zonden te vergeven.
      De nederigheid, zelfs zonder werken, wist veel fouten uit. Maar daarentegen dienen de werken zonder haar nergens toe; zij kunnen ons zelfs het kwaad bereiden. Verkrijg dus door de nederigheid de vergeving van je onrecht. Wat het zout is voor je voeding, is de nederigheid voor alle deugden. Ze kan de kracht van veel zonden breken…. Als wij haar bezitten, maakt ze van ons kinderen van God, en ze leidt ons naar God zonder zelfs de redding door goede werken. .. Daarom zijn zonder haar al onze werken ijdel, en zijn alle deugden ijdel, en is alle moeite ijdel.
Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie