Simeon de nieuwe theoloog : de blindheid der mensen

 

 
H. Simeon de Nieuwe Theoloog (ca.949-1022), Griekse monnik 
Hymne 53 

Simeon de neuwe theoloog + basilios.jpg

Simeon de Nieuwe Theoloog en Basilios

De blindheid van de mensen:
[Christus sprak :]
Toen Adam geschapen werd, heb Ik hem het vermogen gegeven om Mij te zien
en heb hem daardoor gegrondvest in de waardigheid van de engelen…
Hij zag alles wat Ik geschapen had, niet met zijn lichamelijke ogen,
maar met die van de intelligentie,
hij zag mijn Gelaat, zijn Schepper
Hij schouwde mijn heerlijkheid
en onderhield zich met Mij op elk moment.
Maar toen hij mijn gebod overschreed
van de boom proefde,
is hij blind geworden
en is hij gevallen in de duisternis van de dood…
Maar Ik had medelijden met hem en ben van boven gekomen.
Ik die absoluut onzichtbaar ben,
heb gedeeld in de ondoorzichtigheid van het lichaam.
Door in het vlees een begin te hebben ontvangen, mens geworden, 
werd Ik door u allen gezien.
Hoe heb Ik dat alles kunnen aanvaarden om te doen?
Omdat daar zich de echte reden bevindt 
waarom Ik Adam geschapen had: om Mij te zien.
Toen hij blind werd, en vervolgens eveneens alle afstammelingen, 
verdroeg Ik het niet om Zelf in de goddelijke heerlijkheid te zijn en om hen te verlaten… 
die ik met mijn eigen handen had geschapen; maar Ik ben in alles gelijk geworden aan de mensen, 
lichamelijk met de lichamelijken,
en Ik heb Mij vrijwillig met hen verenigd.
U ziet mijn verlangen om door de mensen gezien te worden…
Hoe kun je dus zeggen dat Ik me voor u verberg, 
dat Ik me niet laat zien?
In werkelijkheid straal ik, maar u, u kijkt niet naar Mij.
Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie