Epifanius van Salamis : Wees gegroet, vol van genade

Epifanius van Salamina (? – 403), bisschop
Homilie nr 5 ; PG 43, 491.494.502

“Wees gegroet, vol van genade”

 

 

Epiphanius- van Salamis kerkvader.jpg

Epifanius van Salamis

 

  Hoe zal ik het zeggen? Welke lofzang zou ik kunnen aanheffen voor de glorieuze en heilige Maagd? Zij overstijgt alle wezens, op God na. Van nature is zij mooier dan de cherubijnen, de serafijnen en het hele leger engelen. Noch de hemelse taal, noch die van de aarde, zelfs die van de engelen voldoet niet om haar te loven. Gelukzalige Maagd, zuivere duif, hemelse bruid…, tempel en troon van de Godheid! Christus, stralende zon aan de hemel en op aarde is van u. U bent de stralende wolk, die Christus neer laat dalen, Hij is de stralende bliksemschicht die de wereld verlicht.

      Verheug u, vol van genade, hemelpoort; over u spreekt de schrijver van het Hooglied…, als hij uitroept: “Een besloten hof ben jij, een gesloten tuin, een verzegelde bron” (4,12)… Heilige moeder van God, onbevlekt schaap, u hebt het Lam op de wereld gezet, Christus, het Woord werd in u vlees… Wat een verbazingwekkend wonder in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon (Ap 12,1), die het licht in haar armen draagt!… Wat een verbazingwekkend wonder in de hemelen: de Heer van de engelen is een klein kind van de Maagd geworden. De engelen beschuldigden Eva; nu vervullen ze Maria met glorie want zij heeft Eva uit haar val opgericht en heeft Adam die uit het paradijs werd verjaagd in de hemel laten binnengaan…

      Immens is de genade die aan de heilige Maagd gegeven is. Daarom brengt Gabriel haar eerst deze begroeting: “Wees gegroet, vol van genade”, stralend als de hemel. “Wees gegroet, vol van genade”, Maagd met ontelbare deugden gesierd… “Wees gegroet, vol van genade”, u geeft de dorstigen te drinken aan de zoetheid van de eeuwige bron. Wees gegroet, onbevlekte Maagd, u hebt Christus die u vooraf gaat, gebaard. Wees gegroet, koninklijk purper; u hebt de koning der hemelen bekleed. Wees gegroet, verzegeld boek; u hebt aan de wereld het Woord te lezen gegeven, de Zoon van de Vader.

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie