Heilige Charalambos

Heiligenleven

De heilige Charalambos.

 

charalambos.jpg

 

 

De heilige Charalambos was bisschop van Magnesia en verspreidde het evangelie in die regio voor vele jaren. Toen echter het nieuws van zijn prediking tot de autoriteiten doordrong, nl tot  de proconsul Lucian en de militaire commandant Lucius , werd  de heilige gearresteerd en berecht, waar hij zijn geloof in Christus beleed en weigerde te offeren voor de afgoden.

Ondanks zijn hoge leeftijd , hij was 113 jaar oud,werd hij genadeloos gemarteld. Ze verscheurden zijn lichaam met ijzeren haken en schraapten de huid van zijn lichaam. De heilige had slechts één ding te zeggen aan zijn beulen : “Dank u broeders voor het afschrapen van het oude lichaam en aan mijn ziel een nieuw en eeuwig leven  te schenken.

Volgens de heilige hagiografie, getuigden twee soldaten genaamd Porphyrius en Baptus over het uithoudings vermogen van Charalambus. Zij beleden van hun kant hun geloof in Christus, waardoor zij onmiddellijk werden onthoofd met een zwaard. Drie vrouwen die stonden te kijken naar het lijden van Charalambus begonnen ook Christus te verheerlijken en werden ook onmiddellijk gemarteld.

Lucius was hierdoor in woede ontstoken, greep de instrumenten en begon aan de marteling van Charalambos zelf, maar plotseling werden zijn onderarmen afgesneden als door een zwaard. De gouverneur Lucian spuugde vervolgens in het gezicht van de heilige, en onmiddellijk kwam zijn hoofd naar achteren te staan. Daarop baden zowel  Lucian als Lucius om genade, ze werden genezen door de heilige en werden christenen.

De legende spreekt nog van meer martelingen die werden verricht toen hij voor Septimius Severus zelf werd gebracht. Hij werd ter dood veroordeeld en leidde hem tot op de plaats van de executie. Charalambus hief zijn armen naar de hemel en bad voor alle mensen “Heer, gij weet dat mensen van vlees en bloed zijn, vergeef hen hun zonden en giet Uw zegen uit over allen” Na dit gebed gaf hij zijn ziel aan God terug, zelfs voordat de beul het zwaard aan zijn nek had gelegd. De Traditie zegt dat Severus’dochter ‘Galina’ zo ontroerd was door zijn overlijden dat zij zich bekeerde en zelf Charalambus heeft begraven.

De schedel van Charalambus wordt bewaard in het klooster van de heilige Stefanos op de Meteora.Hij wordt beschouwd als de oudste van alle martelaren. Zijn feestdag is op 10 januari.

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie