Simeon de Nieuwe Theoloog : Het was God Die sprak

 

Simeon de Nieuwe Theoloog :

Simeon de neuwe theoloog + basilios.jpg 

Simeon de Nieuwe Theoloog en Basilios 

 

 

 Het was God Die sprak : “Er zij licht”.

En dadelijk werd het licht.

Daarom, als Hij schijnt als een spiritueel licht

In een hart, verschijnt als een lichtflits

of straalt als de machtige zon – wat, dunkt gij,

Kan Hij (wel niet) doen als Hij

De ziel van een volgeling verlicht ?

Kan Hij haar niet zozeer verlichten

dat zij een volmaakt heldere kennis heeft

van God en hoe Hij in haar woont ?

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie