Cyprianos van Carthago : Het goede van geduld

H. Cyprianus (rond 200-258), bisschop van Carthage et martelaar
“Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht”: het geduld van God evenaren

Cyprianos van Carthago.jpg

Het goede van geduld

      Geliefde broeders en zusters, Jezus Christus, onze Heer en God, was niet tevreden met het onderrichten van het geduld door woorden ; Hij heeft ons het ook getoond door zijn daden… Op het uur van de Passie en van het kruis, werd het beledigende sarcasme met geduld aanhoord, en beledigende spot verdragen, Hij ontving zelfs bespuwingen, terwijl Hij zelf met spuug de ogen van een blinde had geopend (Joh 9,6)…; om zich gekroond met doornen te zien, terwijl Hij zelf de martelaren kroont met eeuwige bloemen; in het gezicht geslagen met de palmen van de hand, terwijl Hij de ware palmen aan de overwinnaars toekent: ontdaan van zijn kleed, terwijl Hij de anderen met het kleed van onsterfelijkheid bekleedt; gevoed door gal, terwijl Hij een hemels voedsel geeft; zijn dorst gelest door azijn, terwijl Hij de heilsbeker te drinken geeft. Hij die onschuldig is en rechtvaardig, of beter nog Hij die de onschuld en de rechtvaardigheid is, werd in de rij van criminelen gezet; valse getuigenissen verpletteren de Waarheid; men oordeelt degene die moet oordelen; het Woord van God zwijgt als het wordt geofferd. Dan, als de sterren verduisteren, als de elementen ontregelen, als de aarde beeft… dan spreekt Hij niet, dan beweegt Hij niet, dan openbaart Hij niet zijn majesteit. Tot aan het einde verdraagt Hij het met een onuitputtelijke volharding, opdat het volle en volledige geduld zijn vervulling in Christus vindt.

      Daarna ontvangt Hij nog moordenaars, als zij zich bekeren en bij Hem terugkomen; dankzij zijn geduld… sluit Hij de Kerk voor niemand. Zijn tegenstanders, de Godslasteraars, de eeuwige vijanden van zijn Naam, laat Hij niet alleen toe tot de vergeving als ze hun fout berouwen, maar Hij beloont ze ook met het Koninkrijk der hemelen. Wat kan men aanhalen dat geduldiger of meer welwillend is? Degene die het bloed van Christus vergoten heeft, wordt levend door het bloed van Christus. Zo is het geduld van Christus, en als ze niet zo groot was, dan zou de apostel Paulus niet bij de Kerk gekomen zijn.

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie