Heilige Genoveva van Parijs

 

Heiligenleven

 

De heilige Genoveva (Genevève) van Parijs

 Genoveva heilige.jpg

Heilige Genoneva van Parijs

 

De heilige Genoveva , patroonheilige van Parijs, is in 422 te Nanterre geboren als kind van arme boeren. In haar jeugd was zij dus herderin. Toen Germanos, de bisschop van Parijs, daar kwam om te prediken, vertelde zij hem, als parmantig meisje van negen jaar, dat zij een aan God toegewijd leven wilde leiden. Germanos was door haar ernst getroffen en kwam opnieuw met haar in contact toen zij enkele jaren later, na de dood van haar ouders, bij haar peetmoeder in Parijs kwam wonen. Toen Genoveva 15 jaar oud was gaf hij haar de Maagdenwijding, maar ze bleef bij haar peetmoeder wonen waar zij een leven van gebed, combineerde met zorg voor de armen, die zij dagelijks ging opzoeken in de archterbuurten van de stad. Daar werd al gauw schande van gesproken, te meer daar Genoveva in visioenen had gezien hoe de Hunnen onder Attilla de stad ( die toen nog Lutetia heette) zouden belegeren. De bisschop bewaarde echter zijn vertrouwen in haar, en schreef aan haar gebeden toe dat Attilla wegtrok van de belegerde stad.

Later werd de stad opnieuw belegerd, nu door de Franken, en er ontstond een hevige hongersnood. Genoveva wist echter een voedseltransport te organiseren en slaagde erin dit vanuit Troyes langs de Seine onopgemerkte de stad binnen te leiden. Door dit alles werd zij een invloedrijke persoonlijkheid en zij maakte daarvan gebruik om vele gevangenen te bevrijden. Zij bracht ook de bouw van de kerk ter ere van de heilige Dionyssius bij Montmartre tot stand. Bijna negentig jaar oud is zij gestorven rond 510.

Uit :  Heiligenlevens voor elke dag. Uitg.Orth.klooster – Den Haag

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie