De heilige Filippos van Moscou

De heilige Filippos,

Metropoliet van Moscou (1507-1596)

 

Filippos metropoliet van Moscou en geheel rusland.jpg

 

Heilige Filippus van Moscou

 

De heilige Fillipos, metropoliet van Moskou en geheel Rusland, was daar in 1507 geboren uit een oud bojarengeslacht. Hij kreeg de gewone adellijke  opvoeding en deed dienst aan het hof en leek een schitterende toekomst tegemoet te gaan. Dit leven bevredigde hem echter niet en toen hij op dertigjarige leeftijd het Evangelie hoorde voorlezen waarin Christus zegt : “Niemand kan twee heren dienen…”, maakte hij radikaal een einde aan zijn loopbaan met alle verbintenissen die deze met zich meebracht, en vertrok in stilte. Hij kleedde zich als een arme boer en trok naar het verre Noorden, waar hij een onbekende monnik werd in het ijzige Solowjetski-klooster onder de naam Fillipos. Om zijn beminnelijkheid en dienstvaardigheid was hij bij allen geliefd. Abt Alexios zag zijn begaafdheid en stelde hem aan tot zijn hulp en novicenmeester. Toen Alexios negen jaat later stierf, werd Filippos tot zijn opvolger gekozen. Hij gedroeg zich niet als een hoge heer, maar deed gewoon mee met al het werk. Door zijn organisatietalent breidde het klooster zich sterk uit. Er kwamen meer woongebouwen, een aparte ziekenafdeling, een watermolen en een zouwinningsindustrie, die een belangrijke bron van inkomsten voor het klooster werd. Hij legde moerassen droog en bracht een wegennet tot stand. Hierover werd natuurlijk gesproken en zijn roem drong door tot in Moscou, waar tsaar Iwan IV in moeilijkheden verkeerde. Deze riep Filippos bij zich om hem te raadplegen. Hij voelde vriendschap voor deze ernstige, oprechte en begaafde monnik en haalde hem over in Moscou te blijven als zijn persoonlijke hulp en als metropoliet voor de Kerk. Filippos stemde toe onder voorwaarde dat bepaalde misstanden in het landsbestuur zouden worden verbeterd. Het ging hem er vooral om de macht te beknotten van een aantal gunstelingen van de tsaar die zich verrijkten door drukkende belastingen te heffen van het volk. Tsaar Iwan, die later “de verschrikkelijke” zou heten, beloofde alles, doch bleef in gebreke deze beloften ten uitvoer te brengen. Toen Filippos telkens weer bleef aandringen ging dat Iwan vervelen en deze besloot zijn vroegere vriend, die intussen in hoog aanzien was geraakt bij de bevolking, uit de weg te ruimen. Hij legde een heel dossier aan van lasterlijke beschuldigingen over de vroegere slechte levenswijze van Filippos en liet deze tijdens de Dienst in de kathedraal voorlezen. Filippos werd met geweld uit de Kerk verwijderd en van zijn gewaden ontdaan. Ongeveer een jaar lang werd hij mishandeld in verschillende gevangenissen en tenslotte verbannen naar het Otrotsjklooster in Twer. Daar werd hij door een paar handlangers van de tsaar in zijn cel verstikt in 1596.

Uit: Heiligenjaar – heiligenlevens voor elke dag – uitg.orth.klooster Den Haag

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie