Heilige Pelagia van Antiochië

De Heilige Pelagia van Antiochië, maagd en martelares (8 oktober)

 

Pelagia 8 oktober2.jpg

Heilige Pelagia

 

Zij leefde te Antiochië in de derde eeuw. Zij was van edele afkomst en had van God een natuurlijke schoonheid ontvangen naar lichaam en ziel. Toen de stadsgouverneur vernomen had dat ze christen was, stuurde hij soldaten om haar aan te houden. Deze omsingelden het huis en bereidden zich voor om het meisje met geweld aan te pakken. Zij kwam naar buiten en vroeg in alle kalmte of zij zich gedurende enkele ogenblikken mocht klaarmaken. Zij wist immers dat de soldaten er op uit waren om haar maagdelijkheid te schenden welke zij opdroeg aan de Heer. Zij ging in het oostelijk vertrek van het huis staan waar zij gewoon was te bidden. De handen opgeheven naar de hemel en in vele tranen uitgebarst, bad zij een lange tijd om God te vragen om bevrijd te blijven van zulk een schending en tot haar Heer te mogen komen met een ongeschonden lichaam en ziel. De Heer verhoorde haar gebed en gaf aan haar geweten de zekerheid dat het beter is, haar een vrijwillige dood te geven, eerder dan haar lichaam te laten besmeuren voor haar dood. Met deze zekerheid komende uit de hemel, smeet zij zich uit de bovenverdieping van het huis en liet op deze wijze haar ziel opgaan in de woning der gerechten.

 Bron: “Heiligenlevens voor elke dag” – uitgave Orthodox Klooster H. Johannes de Doper” – Den Haag

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie