Simeon de nieuwe Theoloog : Hoeveel te meer zal dan de hemelse Vader…..

H. Simeon de Nieuwe Theoloog (ca.949-1022), Griekse monnik
Hymnes, nr. 29

“Hoeveel te meer zal dan de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan wie tot Hem bidden”

 

Simeon de neuwe theoloog + basilios.jpg

 

Simeon de Nieuwe Theoloog en Basilios de Grote

Waar komt U vandaan? Hoe komt U binnen,
ik bedoel : in mijn cel, die aan alle kanten gesloten is ?
Dit is immers vreemd en overstijgt woord en gedachte.
Maar dat U in mij komt,
plotseling en helemaal en U straalt,
U laat U zien in schittering.
Zoals de maan in zijn volle licht,
dat laat me zonder gedachte
en zonder stem, mijn God!
Ik weet best dat U degene bent die gekomen is,
om hen die in de schaduw zitten, te verlichten (Lc 1,79),
En ik ben stom van verbazing,
mijn gevoel en woorden worden me ontnomen,
U overstijgt de gehele schepping, de natuur en alle woorden …

Hoe is God buiten het universum
door zijn essentie en zijn natuur,
door zijn macht en zijn heerlijkheid,
en hoe woont Hij overal en in allen,
maar op een speciale wijze in de heiligen?
Hoe zet Hij zijn tent op in hen
op een bewuste en wezenlijke wijze
Hij die geheel voorbij de substantie is?
Hoe wordt Hij in de schoot gedragen?
Hij die de hele schepping bevat?
Hoe straalt Hij in hun hart,
dat vette hart van vlees?
Hoe is Hij hier in het innerlijk?
Hoe is Hij ook buiten alles?
En vult Hij het zelf met alles?
Hoe straalt Hij dag en nacht
zonder gezien te worden?

Zeg me zal de geest van de mens
al deze mysteriën bevatten
of zijn ze uit te drukken?
Zeker niet! Een engel, noch een aartsengel
zou het kunnen uitdrukken;
ze zijn er niet toe in staat
om u dat in woorden uit te drukken.
Het is dus Gods Geest die, omdat Hij goddelijk is,
alleen deze mysteriën kent
en die ze kent omdat Hij alleen deelneemt
aan de natuur, de troon en de eeuwigheid
met de Vader en de Zoon.
Het is dus aan hen voor wie deze Geest zal stralen
en met wie Hij in vrijheid verbonden zal zijn,
wat Hij op een onuitsprekelijke wijze toont…
Het is als met een blinde: als hij ziet,
dan ziet hij eerst licht
en vervolgens de gehele schepping,
die in dat licht is, oh wat een wonder!
Eveneens, zal degene die door de Heilige Geest
in zijn ziel verlicht is,
weldra de eenheid van het licht ingaan
en schouwt dat licht, het licht van God, ware God,
die hem alles toont, of liever, alles wat God besluit,
alles wat hij verlangt en wat hij wil.
Aan hen die Hij door het licht verlicht,
staat Hij toe om dat te zien
wat zich in het goddelijk licht bevindt.

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie