Russen zien geen vooruitgang in dialoog over Petrusambt

Russen zien geen

 

vooruitgang in

 

dialoog over Petrusambt

 

Hilversum (Van onze redactie) 28 september 2010 – Er is geen sprake van een doorbraak in de oecumenische dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerken. Dat zegt de Russisch-orthodoxe aartsbisschop Hilarion in een verklaring op de website van het patriarchaat van Moskou. De andere deelnemers aan de dialoog, onder wie aartsbisschop Kurt Koch, president van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid der Christenen, zijn aanmerkelijk optimistischer over voortgang van de dialoog.

Twaalfde zitting
De gezamenlijke internationale commissie voor de theologische dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe Kerken hield vorige week in Wenen haar twaalfde zitting.

Schisma
De kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders spreken sinds vorig jaar in verschillende sessies over de rol van de bisschop van Rome in de eerste tien eeuwen van de christenheid. De Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-orthodoxe Kerken waren tot aan het jaar 1054 nog niet van elkaar gescheiden.

Petrusambt
De Kerken verschillen onder andere van opvatting over de invulling van het Petrusambt. De rechtsbevoegdheid die de paus in de Rooms-Katholieke Kerk heeft, gaat de orthodoxen, die een synodale kerkinrichting hebben, veel te ver. De Rooms-Katholieke Kerk ziet in de bisschop van Rome een verbindende factor die de nu nog vaak autonoom opererende patriarchaten kan verbinden

Bron : RKK

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie