Basilios van caesarea : Wie betrouwbaar is in het kleine….

H. Basilius (ca. 330-379), monnik en bisschop van de Caesarea in Kappadocië, Kerkleraar
Homilie 14, over de liefde voor de armen, § 23-25 ; PG 35,887

“Wie betrouwbaar is in het kleine, is ook betrouwbaar in het grote”

 

Basilios de grote 235.jpg

      Je moet weten waar voor jou het bestaan, de adem, de intelligentie en wat het meest kostbaar is, de Godskennis vandaan komt. Waar komt de hoop op het Koninkrijk van de hemelen vandaan en die van het schouwen van de heerlijkheid die je nu op verduisterde wijze ziet, zoals in een spiegel, maar die je in de toekomst in al zijn zuiverheid en straling zult zien (1Kor 12,12). Vanwaar komt het dat jij kind van God bent en erfgenaam met Christus (Rm 8,16-17) en, ik waag het te zeggen, dat je zelf een god bent? Waar komt dat alles vandaan en door wie?

      Of om nog meer te spreken over minder belangrijke dingen, de dingen die je ziet: wie heeft je het vermogen gegeven om de schoonheid van de hemel te zien, de omloop van de zon, de maancyclus, de ontelbare sterren en in dat alles, harmonie en orde die hen leidt?… Wie geeft je de regen, de landbouw, voeding, kunst, wetten, de stad, een geciviliseerd leven, vertrouwde relaties met je gelijken?

      Is het niet Degene die voor alles en in ruil voor alle gaven, je vraagt om de mensen lief te hebben?… Terwijl Hij, onze God en onze Heer zich niet schaamt om onze Vader genoemd te worden, gaan wij dan onze broeders en zusters verloochenen? Nee, mijn broeders en zusters en mijn vrienden, wees niet de onbetrouwbare rentmeester van goederen die ons zijn toevertrouwd.

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie