Het leven van de Geest…

Het leven van de Geest

pantokrator 55.jpg

 “ Het leven van de Geest zoekt verschillende wegen om zich naar buiten uit te drukken in concrete gedragingen waarvan liefden de drijfveer is. Wie de ervaring mocht opdoen van Gods Barmhartige Liefde, kan niets anders dan die liefde rond hem uitstralen. ‘Wees volmaakt ( of ‘barmhartig ‘bij Lucas’); zei Jezus, ‘zoals uw Vader in de hemel volmaakt (of ‘barmhartig’ ) is’ (Matth.5,48; Luc.6,36). Hier ligt de eerste bron van wat straks ‘christelijke moraal’ zal genoemd worden. Op de eerste plaats komt de ervaring van het goddelijk leven in elk van ons. Het is een ervaring die kan herkend worden aan bepaalde onbetwistbare criteria : spontaniteit, vrijheid en diepe vreugde. Dit zijn altijd de tekenen van authentiek leven “

Citaat : Dom A LOUF +

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie