Johannes van Dalhyatha : uit Brief 27

Johannes van Dalyatha

Drie eenheid 1.jpg

 

Johannes van Dalhyatha leefde tussen 690 en 780. Hij is geboren in het dorp Ardamut, in de provincie van Beit Nouhadra, vandaag ten noorden van Mossoul in Irak. Hij sterft op hoge leeftijd in het klooster waar hij als kluizenaar leefde.

 Uit Brief 27

Ik ken de Vader in zijn Gezalfde, en de Zoon zie ik door de Geest. Er is voor mij buiten Hem geen stevigheid, geen beweging, geen leven, geen perceptie. En wanneer ik opgeslorpt ben door de verwondering, zie ik Hem als zijn  ze één Lamp, en zoals deze straal ook ik. Daarom ook verwonder ik mij over mijzelf en verheug ik mij geestelijk dat in mij zich de Bron van het leven bevindt, deze Bron die het einddoel is van de onstoffelijke wereld. Dit uitleggen is aan geen wijze mens gegeven. Eer aan Hem die de zijnen tot wijzen maakt en zijn schoonheid openbaart voor de genieting van wie Hem liefhebben !

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie