Gebed van de heilige Silouan de Athoniet

Gebed van de heilige Silouan de Athoniet

Siluan
 

Barmhartige Heer, schenk ons Uw vrede,

Zoals Gij Uw heilige apostelen de vrede hebt gegeven :

“Mijn vrede geef ik u ” (Joh.14,27)

 

Heer, verleen ook aan ons om van Uw vrede te genieten.

De heilige apostelen hebben Uw vrede ontvangen

En deze over de gehele wereld verspreid

En terwijl zij bezig waren met de redding van het volk

Verloren zij deze vrede niet

En is zij in hen niet minder geworden.

Ere zij de Heer en Zijn barmhartigheid

Want Hij heeft ons zeer lief

En geeft ons Zijn vrede

En de genade van Zijn Heilige Geest

http://www.videomusic.nl/player.swf

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie