Cyrillus van Jerusalem : Zijn naam is koning der koningen en heer van de Heren

H. Cyrillus van Jeruzalem (313-350) bisschop van Jeruzalem en kerkleraar
Doopcatechese 10, 2-5 ; PG 33, 662v


cyrillus of jerusalem245

“Zijn naam is Koning der koningen en Heer van heren” (Ap 19,16)

      Als iemand God wil eren, laat hij dan voor de Zoon neerbuigen. Zonder dat aanvaardt de Vader het niet om aanbeden te worden. Hoog uit de hemel liet de Vader deze woorden horen: “Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind” (Mt 3,17). De Vader vindt vreugde in de Zoon,… die ‘Heer’ genoemd wordt (Lc 2,11), niet ten onrechte zoals bij de menselijke heren, maar de heerlijkheid behoort Hem vanaf de eeuwigheid.

      Door voor Hem te blijven staan en door werkelijk de onschendbare glorie van zijn staat als Zoon te behoeden, past Hij zich toch aan onze zwakheden aan, als een bedreven geneesheer en een meelevend meester. Hij heeft dat alles gedaan toen Hij werkelijk van nature Heer was. Hij was geen Heer op onze wijze, maar Hij was Heer in waarheid, en oefende de heerlijkheid met instemming van de Vader uit over zijn eigen schepselen. Wij hebben immers heerschappij over de mensen die onze gelijken zijn in waardigheid als in lijden, vaak zelfs over ouderen. In onze Heer Jezus Christus is de heerlijkheid niet op dergelijke wijze: Hij is eerst Schepper, vervolgens Heer. Hij heeft alles geschapen naar de wil van de Vader, vervolgens oefent Hij zijn heerlijkheid uit over hetgeen slechts door Hem bestaat.

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie