Cyrillus van Alexandrië : Vader ik heb uw naam bekend gemaakt aan der mensen

H. Cyrillus van Alexandrië (380-444), bisschop, Kerkleraar
Commentaar op het Evangelie van Johannes, 11, 7; PG 74, 497-499

CyrillusAlexandrie258

“Vader, Ik heb uw naam bekend gemaakt aan de mensen”

       De Zoon heeft de naam ‘Vader’ niet alleen laten kennen om Hem te openbaren en om ons een onderricht te geven over zijn goddelijkheid. Want dat alles werd reeds verkondigd door de geïnspireerde Schrift vóór de komst van de Zoon. Maar ook door ons te leren dat Hij niet alleen waarlijk God is, maar dat Hij ook waarlijk Vader is, en werkelijk zo betiteld door in Hemzelf en buiten zichzelf zijn Zoon, van nature even eeuwig, voort te brengen.

      De naam Vader is meer eigen aan God dan de naam God: welke een naam van waardigheid is, die andere naam betekent echter een wezenlijk kenmerk. Want wie God zegt, zegt de Heer van het Universum. Maar wie Hem Vader noemt, preciseert de kenmerken van de Persoon: het toont dat Hij het is die verwekt. Dat deze naam Vader nog meer waar en eigen is dan die van God, toont ons de Zoon zelf door hoe Hij deze Naam gebruikt. Hij zei niet “God en Ik”, maar: “Ik en de Vader, wij zijn één” (Joh 10,30). En Hij zei ook: “Op de Zoon heeft God de Vader zijn zegel gedrukt” (Joh 6,27).

      Maar als Hij aan zijn leerlingen heeft voorgeschreven om alle naties te dopen, heeft Hij daarbij opzettelijk verordend dat dit niet in de naam van God gedaan zou worden, maar in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie