Hippolytos van Rome : Herboren worden in water en de heilige Geest

Een homilie die toegekend is aan de H. Hippolytus van Rome (?-v. 235), priester en martelaar
Homilie voor het feest van de Theofanie; PG 10, 854-862

 

Hippolytus van Rome romeins martelaar

 Hippolytos van Rome

 

Herboren worden door water en heilige Geest

      Wilt u alstublieft aandachtig luisteren. Ik wil de levensfontein weer laten opspringen uit de bron. De Vader van de onsterflijkheid heeft zijn onsterflijke Zoon en zijn Woord in de wereld gezonden. Deze is gekomen naar de mens om hem te wassen in water en Geest. Hij heeft hem opnieuw verwekt om de onvergankelijkheid van ziel en lichaam. Hij heeft de Geest van leven ingestort en heeft ons volledig bedekt met een ondoordringbare wapenrusting. Als de mens dus onsterflijk zou zijn, dan zou hij ook vergoddelijkt worden. En als hij vergoddelijkt wordt door water en Heilige Geest, dan zal hij na zijn geboorte uit het bad, ook de erfgenaam van de hemel zijn na de opstanding uit de doden.

      Kom dus alle naties, tot de onsterflijkheid door de doop… Dit water neemt deel aan de Heilige Geest, zij begiet het paradijs, zij lest de dorst van de aarde, ze laat de planten groeien, ze geeft geboorte aan levenden en om alles in één woord samen te vatten, zij verwekt de mens tot leven, door hem herboren te laten worden. In haar is Christus gedoopt, op haar is de Heilige Geest nedergedaald in de vorm van een duif…

      Degene die met geloof neerdaalt in dit bad van regeneratie, gooit het kleed van de slaaf af en bekleed zich met het aangenomen zijn door God. Hij komt stralend als de zon uit het doopvont, hij straalt van gerechtigheid. Bovendien komt hij er als een kind van God uit en als mede-erfgenaam van Christus, aan wie de glorie en de macht toekomt evenals aan de goede levende Heilige Geest, nu en altijd tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie