Proclus van Constantinopel : Gezegend Hij die komt in de naam des Heren

H. Proclus van Constantinopel (rond 390-446), bisschop
Sermon 9, voor Palmzondag; PG 65, 772


Proclus van Constantinopel2

(De heilige Proclus in het midden)

“Gezegend Hij die komt in de naam des Heren”

      Mijn geliefden, dit is een zeer belangrijke dag. Het vraagt een groot verlangen van ons, een enorme haast, een levendig vooruitgaan om de Koning van de Hemel te ontmoeten. Paulus, de boodschapper van de goede boodschap, zei tegen ons: “De Heer komt naderbij, wees onbezorgd” (Fil 4,5-6)…

      Laten we onze lampen van het geloof aansteken: zoals de vijf wijze maagden (Mt 25,1v), laten we ze vullen met de olie van barmhartigheid voor de armen; laten we Christus met een wakkere geest ontvangen, en bezingen we Hem met palmen van gerechtigheid in de hand. Laten we Hem omhelzen door het parfum van Maria over Hem te gieten (Joh 12,3). Laten we naar het verlossingslied luisteren; dat onze stemmen zich verheffen, zoals zijn goddelijke majesteit waardig is, en laten we samen met het volk de roep die opkomt uit menigte, uitroepen: “Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, de Koning van Israël”. Het is goed om te zeggen: “Hij die komt”, want Hij komt onophoudelijk, Hij zal ons nooit mislopen: “De Heer is nabij aan hen die Hem in waarheid aanroepen” (Ps 145,18). “Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.”

      De zachtaardige en vredelievende Koning staat aan onze deur. Degene die troont op de cherubijnen in de hemelen, zit hierbeneden op een ezeltje. Laten we het huis van onze ziel voorbereiden, laten we de spinnenwebben weghalen welke de broederlijke misverstanden zijn; dat bij ons niet het stof van het kwaadspreken gevonden wordt. Laten we waterstromen van liefde verspreiden, en laten we alle wrijvingen die vijandigheid veroorzaken, tot rust brengen; laten we dan de voorhof van onze lippen bestrooien met bloemen van verering. Roepen we dan met het volk de roep die opkomt uit de menigte: “Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, de Koning van Israël”

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie