Basilios van Caesarea (de grote) : welzalig de mens….

H.Basilius (ca. 330-379), monnik en bisschop van de Caesarea in Kappadocië, Kerkleraar
Homilie 6 tegen de rijkdom; PG 31, 275-278

basil_of_caesarea1

“Welzalig de mens die zich ontfermt en uitleent … die aan de armen geeft, zijn gerechtigheid houdt voor immer stand” (Ps 112)

      Wat zul je de hoogste rechter gaan antwoorden, jij die je muren bekleedt, maar je gelijke niet bekleedt? Jij die je paarden borstelt, maar je broeder die in ellende zit, nog geen blik waardig gunt?… Jij die je goud verstopt en niet de onderdrukte gaat helpen?…

      Zeg mij eens, wat behoort jou toe? Van wie heb je alles wat jou door het leven heen draagt, ontvangen? … Ben je niet naakt uit de schoot van je moeder gekomen? Zul je ook niet naakt terugkeren in de aarde? (Jb 1,21) De huidige goederen, van wie heb je die? Als je antwoordt: door het toeval, dan ben je een slecht mens die weigert om zijn schepper te kennen en zijn weldoener te danken. Als je toegeeft dat het van God komt, zeg mij dan om welke reden jij ze hebt ontvangen.

      Zou God onrechtvaardig zijn door de nodige levensbehoeften ongelijk te verdelen? Waarom heb jij overvloed en zit de ander in de ellende? Is dat niet alleen opdat jij op een dag door jouw goedheid en jouw belangeloze gebaar, je beloning ontvangt, terwijl de arme de beloofde kroon voor zijn geduld verkrijgt?… Het brood wat jij hebt, behoort aan de hongerige; aan de naakte man behoort de mantel die jij verborgen houdt in je kasten… Zo bega je evenveel onrecht, als dat er mensen zijn die je kon helpen.

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie