Cyprianus : Het geduld van God navolgen

H. Cyprianus (rond 200-258), bisschop van Carthage et martelaar
Over de weldaad van geduld, 3-5 ; PL 4, 624-625

Cyprianus-de-Carthago 58

Het geduld van God navolgen

      Wat heeft God een groot geduld !… Hij laat de dag geboren worden en het licht van de zon opgaan over rechtvaardigen en onrechtvaardigen (Mt 5,45); Hij begiet de aarde met regen, en niemand wordt buitengesloten van zijn weldaden, zo goed als het water zonder onderscheid toegekend wordt aan goeden en slechten. Wij zien Hem met evenveel geduld handelen naar de schuldigen, als naar de onschuldigen, de trouwen en trouwelozen, zij die danken en zij die ondankbaar zijn. Voor hen allen, luistert de tijd naar de bevelen van God, stellen de elementen zich in zijn dienst, waaien de winden, springen de bronnen op, groeit de oogst in overvloed, rijpt de druif, dragen de bomen overvloedig vrucht, worden de wouden groen en de weilanden bedekt met bloemen… Hoewel Hij de macht tot wraak heeft, geeft Hij de voorkeur aan lange tijd geduld hebben en Hij wacht en schort het op met goedheid, opdat, als het mogelijk was, het kwaad met de tijd uitdooft en dat de mens.. zich uiteindelijk tot God richt, zoals Hij ons Zelf zegt in deze termen: “Ik wil niet de dood van degene die sterft, maar liever dat hij terug komt bij Mij en leeft” (Ez 33,11). En verder: “Kom terug naar Mij, kom terug bij de Heer uw God, want Hij is barmhartig, goed, geduldig en vol medelijden”(Jl 2,13)…

      Jezus zegt tegen ons: “Wees volmaakt, zoals ook uw hemelse Vader volmaakt is” (Mt 5,48). Door deze woorden toont Hij ons dat wij, als kinderen van God en herschapen door een hemelse geboorte, het toppunt van de volmaaktheid bereiken als het geduld van de Vader in ons blijft en dat de goddelijke gelijkenis, die verloren was gegaan door de zonde van Adam, zich toont en onze handelingen doorstraalt. Wat een zaligheid om op God te lijken wat een geluk om deze deugd, welke de goddelijke lofzang waard is, te bezitten!

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie