Als u zich herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft

H.Augustinus (354-430), bisschop van Hippo (Noord Afrika) en Kerkleraar
Sermon 357

“Als u zich herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft”

      

Augustinus 21

“God laat zijn zon opgaan over goeden en slechten, Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen” (Mt 5,45). Hij toont zijn geduld; Hij gebruikt nog niet zijn almacht. Jij ook…, zie af van uitlokkingen, verhoog niet het ongemak van hen die onrust zaaien. Ben je een vriend van de vrede? Houd je dan rustig binnen in jezelf… Laat de ruzies zitten, en keer je naar het gebed. Antwoord niet op beledigingen door een belediging, maar bidt voor die mens.

      Jij zou hem tegen willen spreken: spreek tot God voor hem. Ik zeg niet dat je moet zwijgen; kies een geschikte plek en zie Degene tot wie je spreekt in stilte door een schreeuw uit je hart. Daar ziet de tegenstrever je niet, wees zelfs daar goed voor hem. Bij deze tegenstander van de vrede, bij deze vriend van de twist, kun jij vriend van de vrede antwoorden: “Zeg alles wat je wilt, wat ook je vijandigheid inhoudt, jij bent mijn broeder [of zuster]”…

      “Jij kunt me wel haten en me van je afduwen, maar je bent mijn broeder [zuster]! Erken in je het teken van mijn Vader. Dit is het woord van de vader: jij bent een ruziezoeker, maar je bent mijn broeder, want jij zegt net als ik: “Onze Vader die in de hemel zijt.” Wij roepen eenzelfde Vader aan, waarom zijn wij dan niet één? Ik smeek je, erken wat je tegen mij zegt en laat vallen wat je tegen mij hebt… Wij zijn slechts één stem voor de vader; waarom zouden we niet samen één vrede hebben?”

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie