Chrysostomos : Hij zag hun geloof

H. Johannes Chrysostomos (ca 345-407), priester te Antiochië daarna bisschop van Constantinopel, Kerkleraar
Losse overwegingen. Over de verlamde.

“Hij zag hun geloof”

Chrisostomos joh. mozaik in de Hadia Sophia Istanbul 9e eeuw

      De verlamde had geloof in Jezus Christus. De manier waarop hij zich aan Christus liet zien, bewijst het. Men liet hem neerdalen door een gat in het dak… U weet dat de zieken in een zo grote diepte en slecht humeur zijn dat de goede diensten die men hen geeft hen vaak chagrijnig maakt op hun bed… Maar deze verlamde is tevreden dat hij uit zijn kamer wordt gehaald en als spektakel aan het publiek wordt uitgeleverd, door op zijn draagbaar over pleinen en straten gedragen te worden…

      Deze verlamde lijdt niet aan eigenliefde, de menigte omringt het huis waar de Redder zich bevindt, alle doorgangen zijn afgesloten, de ingang is belemmerd. Wat maakt het uit! Men brengt hem naar binnen door het dak en hij vindt het goed: de liefde is zo handig, de liefde is zo vindingrijk! “Wie zoekt, zal vinden; wie klopt, zal open gedaan worden” (Mt 7,8). Deze zieke zal niet tegen zijn vrienden die hem dragen, zeggen: “Wat gaan jullie doen? Waarom zoveel gedoe? Waarom die haast? Laten we wachten tot het huis leeg is en iedereen vertrokken. Dan zouden we ons aan Jezus, die alleen gelaten is, kunnen tonen…” Nee, de verlamde denkt zoiets niet; het is voor hem een heerlijkheid om een groot aantal getuigen bij zijn genezing te hebben.

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie