Chrysostomos : het kind sprong van vreugde op in mijn schoot

H. Johannes Chrysostomes (ca 345-407), priester te Antiochië daarna bisschop van Constantinopel, Kerkleraar
Toegekende homilie

“Het kind sprong van vreugde op in mijn schoot”

Chrisostomos joh. mozaik in de Hadia Sophia Istanbul 9e eeuw

      Wat een nieuw en wonderbaar mysterie ! Johannes is nog niet geboren en hij spreekt reeds door op te springen. Hij is nog niet verschenen en hij geeft al waarschuwingen. Hij kan nog niet roepen en hij laat zich al horen door zijn handelingen. Hij is nog niet aan zijn leven begonnen en hij verkondigt God al. Hij heeft het licht nog niet gezien en hij toont de zon al. Hij is nog niet op de wereld gezet en hij haast zich al om te handelen als voorloper. De Heer is daar: hij kan zich niet inhouden, hij verdraagt het niet om de vaste grenzen van de natuur af te wachten, maar hij doet moeite om de gevangenis van de moederschoot te breken en hij probeert van te voren de komst van de Heer te laten kennen. “Hij, die de boeien zal breken, is gekomen, zegt hij. En ik blijf vastgeketend, is het nodig dat ik hier nog blijf? Het Woord komt om alles te herstellen en ik blijf nog gevangen? Ik zal eruit komen, en ik zal naar Hem toe rennen en aan allen verkondigen: Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.” (Joh 1,29)

      Maar zeg ons eens, Johannes, nog vastgehouden in de duisternis van de schoot van je moeder, hoe zie je en hoe hoor je? Hoe schouw jij goddelijke zaken? Hoe kun je opspringen en jubelen? “Groot is het mysterie dat vervuld wordt, zegt hij, het is een handeling die aan het menselijk begrip ontgaat. Met recht breng ik iets nieuws in de natuurlijke orde door Hem die de bovennatuurlijke orde zal vernieuwen. Ik zie zelfs voordat ik geboren ben de gebaren van de Zon der Gerechtigheid (Ml 3,10). Ik neem het ongehoorde waar, want door op de wereld te komen ben ik de stem die het grote Woord voorgaat. Ik roep, want ik schouw de eniggeboren Zoon van de Vader, bekleed met vlees. Ik jubel want ik zie de Schepper van het universum de menselijke vorm ontvangen. Ik spring op, want ik denk dat de Verlosser van de wereld een lichaam heeft aangenomen. Ik ben de voorloper van zijn komst en ga uw getuigenis voor door de mijne.”

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org