orthodoxe berichten

 

Groot feest van de orthodoxe kathedraal van de heilige Aartsengelen Michaël en Gabriël te Brussel

 

8 november 2009

Het is met een bijzondere pracht dat de gedachtenis van de heilige Aartsengelenen werd gevierd in de Orthodoxe Kathedraal te Brussel.

Op de feestdag, zondag 8 november 2009, werd de Goddelijke Liturgie voorgegaan door Metropoliet Panteleimon van België en Exarch van de Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat). Hij werd omringd door Metropoliet Athanasios van Achaïa (Directeur van de Griekse Kerk bij de Europese instellingen), van Bisschop Athenagoras van Sinope (hulpbisschop van het Belgisch Aartsbisdom), van de Archimandrieten Ignace en Théologos, van de Aartspriester Panagiotis Moschonas en de Priesters Theophile en Bartholomeüs D’huyvetter, de Aartsdiaken Emmanuel Mavrogiannakis en van de de Diaken Emmanuël Chrysakis, en in aanwezigheid van veel gelovigen.

Waren ook aanwezig : Zijne Excellentie de Ambassadeur van Griekenland Dhr. Georges Papadopoulos, Zijne Excellentie de Ambassadeur van Cyprus Dhr. Constantin Iliadis, de Consul Generaal van Griekenland Mevr. Catherine Nassika, de chef van de griekse militaite aanwezigheid bij de Navo Generaal Jean Menagias, de Archontes van de Grote Kerk van Christus en talrijke gelovigen.

Op het einde van de Goddelijke Liturgie, werd een Doxologie ingezet ter ere van het feest van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. De Eerwaarde Aartspriester Panagiotis Moschonas, maakte in zijn homilie een historische verwijzing naar het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, daarbij het groot belang ervan benadrukkend, gisteren en vandaag.

Nadien werd de zegen gegeven aan  een nieuwe Archont van de Grote en Heilige Kerk van Christus van het Oecumenisch Patriarchaat, Dhr. Stylianos Kyparidis.

Een grote receptie moest alles besluiten. Alle aanwezigen hadden ook de gelegenheid om folkloristische dansen te bewonderen die de diverse griekse verenigingen in Brussel vertegenwoordigden.


Washington – Zijne Al-heiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeüs  werd vandaag op het Witte Huis door president Barack Obama in het ovale bureau ontvangen. Dit was een wederkerig bezoek naar aanleiding van het bezoek dat de president bracht aan Patriarch Bartholomeüs op 7 April, toen de President zijn eerste overzeese reis maakte naar een moslimland – Turkije. Zij hebben hun gesprekken verdergezet over het recent gesloten symposium over het milieu, gehouden op de Mississippi Rivier en de heropening van de Theologische school van Halki.

“De President, met zijn vriendelijkheid en openheid ontving mij en mijn delegatie met liefde en eer” zei Zijne Al-heiligheid aan de pers toen hij het Witte Huis verliet.

Gedurende de meer dan een half durende  ontmoeting. Had de Oecumenische Patriarch het over de klimaatsverandering en hij loofde de President voor zijn initiatieven, en hij spoorde de President aan om een intensievere campagne te voeren omwille van  zijn ecologische verantwoordelijkheid. Van zijn kant dankte President Obama de Oecumenische Patriarch voor zijn moreel en ethisch leiderschap voor alle geloofsgemeenschappen in verband met de aangelegenheden van het milieu. Bijzonder dankte de President Zijne Al heiligheid voor het recent gehouden symposium op de Mississippi Rivier en zijn openingstoespraak. Beiden  deelden hun ervaring mee over de “Lower Ninth Ward”(=plaats in New orleans) en hun bekommernis voor de renovatie van deze wijk van New Orleans.

President Obama drukte zijn bewondering uit voor de unieke rol van de Oecumenische Patriarch als de leider van de orthodox christelijke wereld, en het unieke karakter van het Oecumenisch Patriarchaat als institutie. Hij drukte ten overstaan van Zijne Al Heiligheid zijn verbintenis uit voor de heropening van de Theologische school van Halki. Hij benadrukte hierbij het grote voordeel dat Turkije zelf zou hebben bij de volledige opening van de school van Halki.

Op het einde van hun belangrijke bijeenkomst verzekerde de Oecumenische Patriarch Bartholomeüs de President van zijn gebeden voor zijn initiatieven op het vlak van de gezondheidszorg voor het belang van de armen en de hulpelozen.

Bij de bijeenkomst van de President met zijne Al Heiligheid waren van het Witte Huis : Tom Donilon, Assistent van de President, Afgevaardigde Adviseur  van de Nationale veiligheidsdienst ; Elizabeth Sherwood-Randall, de Speciale assistent van de President en Senior Directeur voor Europese zaken; Joshua DuBois, Directeur van de dienst voor Geloofsaangelegenheden; Bridget Brink, Directeur voor de gebieden rond de Egeïsche zee en de zuid Caucasus. De entourage van de Oecumenische Patriarch bestond uit  : Aartsbisschop Demetrios van America, Geronta  Metropoliet Athanasios van Chalcedon, Metropoliet Emmanuel van Frankrijk, Metropoliet Ambrosios van Korea en Protopresbyter Alexander Karloutsos.


Universiteit van Fordham verleent de hoogste onderscheiding aan de Oecumenische Patriarch Bartholomeüs.

New York – 28.10.2009 De universiteit van Fordham verleende gisteren de hoogste eer, het Eervolle Doctoraat in de Rechten aan Zijne Al-heiligheid de Oecumensiche Patriarch Bartholomeüs, “voor zijn bijzondere verdiensten aan de wereldgemeenschap en voor de principen die hij onophoudelijk steunt

De plechtige en historische ceremonie van de toekenning werd gehouden in de Kerk van de Universiteit op de ‘Rose Hill’ campus in de Bronx, New York, en werd bijgewoond door honderden mensen, officiëlen van de universiteit en mandatarissen, professoren en studenten, priesters van de Rooms Katholieke Kerk en van de Grieks Orthodoxe Kerken, hooggëeerde gasten en honderden gelovigen

“Het is een genade uwe All Heiligheid  te verwelkomen” zei Stephen freedman, Senior Vice President en ‘Chief Academic Officer”, die de ceremoniemeester was. Zijne excellentie Timothy M.Dolan, de Rooms Katholieke Aartsbisschop van New York deed het openingsgebed.

“AXIOS” (betekent “waardig” in het Grieks), werd verschillende malen geroepen door de President , de Eerwaarde Joseph M McShane, S.J, toen deze het werk van de Oecumenische Patriarch voor de oecumenische dialoog in het licht stelde alsook zijn toewijding voor de promotie van de vrede en zijn toewijding op het vlak van het milieu

Zijne eminentie Edward Kardinaal Egan, Pauselijk gedelegeerde van zijne Heiligheid Benedictus XVI bracht het welkomstwoord en de broederlijke groet van de Paus en in zijn commentaar onderlijnde hij het belang van de dialoog welke ons op een dag zal leiden tot eenheid, wat ‘ de wens is van onze Heer Jezus Christus.’

 

Fr.McShane las de gelegenheids toespraak  voor en samen met John N.Tognino, de  voorzitter van de Raad van Bestuur overhandigden zij de eervolle vermelding aan Zijne All-Heiligheid. Het Fordham Universitair koor zond het Polychronion ter ere van de Oecumenische Patriarch ( een gebedshymne voor gezondheid en vele vruchtbare jaren).

 

Zijne All Heiligheid gaf een belangrijke toespraak getiteld ” Gods Aanwezigheid onderscheiden in de Wereld” waarin hij  de klemtoon legde op ” het primaat van de oecumene of de waarde van open te staan in een wereld dat van ons verwacht ‘altijd voorbereid te zijn om een antwoord te geven aan iedereen die ons vraagt waarom er reden tot hoop is in ons’ (1 Petrus 3,15). Tot besluit vatte zijne All Heiligheid het thema van zijn uiteenzetting samen :

 

“Openheid van hart, openheid naar de ander toe, en openheid naar de schepping. Ons tijdperk vraagt niet minder dan openheid voor ieder van ons.wij horen dikwijls spreken dat onze wereld in crisis is. Ja, nog nooit in de geschiedenis  hebben mensen de gelegenheid gehad om zoveel positieve veranderingen voor zoveel mensen te brengen doorheen ontmoetingen en dialoog”.

 

Zijne Eminentie Aartsbisschop Demetrios van Amerika gaf een  diepzinnige en opbouwende zegen op het einde van de plechtigheid.

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie