Basilios de Grote : Blijft altijd bidden, staande voor de mensenzoon

De Goddelijke Liturgie van de Heilige Basilius (4e eeuw) 
Eucharistisch gebed, 2e deel


Basilios de grote 235

Blijft altijd bidden, staande voor de Mensenzoon

      “Doet dit tot gedachtenis aan Mij. Elke keer als u van dit brood eet en als u uit deze beker drinkt, kondigt u mijn dood aan, en belijdt u mijn verrijzenis”. De priester gaat door: Heer, wij herinneren dus het lijden van Christus die heil geeft, en zijn kruis dat leven geeft, zijn begraven zijn gedurende drie dagen, zijn verrijzenis uit de doden, zijn opstijging ter hemel, zijn aanwezigheid aan uw rechterzijde, o Vader, en zijn wederkomst, die heerlijk en gevreesd zal zijn door hen, die aan U toebehoren, aan U te schenken.

      Het volk zegt: In alles en voor alles zingen wij U toe, wij zegenen U, en wij danken U, Heer, en wij bidden tot U, onze God. Daarom heilige Meester, zijn wij waardig bevonden om u te dienen aan uw heilig altaar, niet om onze gerechtigheid, want wij hebben niets goeds op aarde gedaan, maar door uw goedheid en uw grote barmhartigheid, durven wij uw altaar te naderen, en offeren wij het sacrament van het heilig Lichaam en Heilig bloed van Christus. Wij bidden U en wij roepen U aan, O Heilige der Heiligen: dat door uw goedheid en uw welwillendheid uw Heilige Geest over ons komt en op de gaven hier aanwezig, dat Hij ze zegent en heiligt, dat Hij dit brood van het kostbaar Lichaam van onze Heer en Verlosser Jezus Christus zegent (De diaken zegt: Amen) en ook deze beker met het kostbaar Bloed van onze Heer en Verlosser Jezus Christus (De diaken zegt: Amen) dat vergoten is voor het leven in de wereld (De diaken zegt: Amen).

      Dat wij allen die aan dit enige Brood en deze enige Beker deelnemen, verenigd worden met elkaar in de gemeenschap met de enige Heilige Geest, en dat niemand onder ons deelneemt aan het heilig Lichaam en het heilig Bloed van Christus voor zijn oordeel en zijn veroordeling, maar dat wij medelijden en genade vinden met alle heiligen die sinds het begin U aangenaam waren… Laat ons met één enige stem en één hart Uw waardige en prachtige naam verheerlijken en bejubelen: Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie