Andreas van kreta : Hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer

H. Andreas van Kreta (660-740), monnik en bisschop
Sermon voor Palmpasen; PG 97, 1002

“Hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer” (Joh 12,13)

     Houd moed, dochter van Sion, vrees niet : “Jouw koning komt naar je toe; Hij is nederig, en rijdt op een ezel, het jong van een ezelin”. Hij komt, Hij is overal aanwezig en vervult het universum, Hij komt om jou te vervullen met het heil voor allen. Hij komt, “Hij die niet is gekomen om de rechtvaardigen te roepen, maar om de zondaars op te roepen tot bekering”, om de zonde uit hen te laten gaan, die zijn verdwaald. Vrees dus niet “God is in je midden, je bent onwankelbaar”. Ontvang door je handen op te heffen degene die je muren heeft getekend. Ontvang degene die in zichzelf alles heeft geaccepteerd wat van ons is, behalve de zonde, om ons in Hem op te nemen… Verheug u, dochter van Jeruzalem, zing en dans van vreugde…”Straal, want je licht, de Heer is over je opgegaan”.

Wat is dat licht? “Dat licht dat elke mens verlicht die in de wereld komt”: het eeuwige licht… verschenen in de tijd; licht dat zich toont in het vlees en zijn natuur verbergt; het licht dat de herders omhulde en de magiërs leidde; licht dat in de wereld was vanaf het begin, waardoor de wereld gemaakt is en dat de wereld niet gekend heeft; licht dat bij de zijnen kwam en die ze niet hebben ontvangen.

      En de heerlijkheid van de Heer, wat is dat? Dat is ongetwijfeld het kruis waarop Christus verheerlijkt is, Hij was de schittering van de heerlijkheid van de Vader. Hij zei het zelf toen Hij zijn Lijden naderde: “Nu, zei Hij, zal de Mensenzoon verheerlijkt worden en God wordt in Hem verheerlijkt, en Hij zal Hem weldra verheerlijken”. De heerlijkheid waarover Hij hier spreekt is zijn kruisiging. Ja het kruis is de heerlijkheid van Christus en zijn verheerlijking. Hij heeft het gezegd: “Als Ik van de aarde opgeheven zal worden, zal Ik alles tot Mij trekken”.

(Bijbelse referenties: Zach 9,9; Lc 5,32; Ps 46,6; Jes 60,1; Joh 1,9-11; Hb 1,3; Joh 13,31-32; Joh 12,32)

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie