Ambrosios : Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn klederen werden blinkend wit.

H. Ambrosius (ca 340-397), bisschop van Milaan en Kerkleraar

Commentaar op het evangelie van Lucas, VII, 9v

 

ambrose%20of%20milan 7 december

 

“Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn klederen werden blinkend en wit”

   Er zijn er drie uitgenodigd om mee de berg op te gaan en twee om met de Heer te verschijnen… Petrus gaat mee omhoog, hij zal de sleutels van het Koninkrijk der hemelen ontvangen, en Johannes die aan de moeder van Jezus toevertrouwd zal worden, en Jacobus die als eerste de waardigheid van een bisschop zal bekleden. Dan verschijnen Mozes en Elia, de Wet en de profetie, bij het Woord… Laten wij ook de berg opgaan, laten we het Woord van God aanroepen opdat Hij voor ons verschijnt in zijn “schittering en schoonheid”, en dat Hij “komt om over de aarde te heersen” (Ps 98,9)…

   Want als je niet de bergkam van een verheven kennis beklimt, dan zal de Wijsheid en de kennis van de mysteriën niet voor je verschijnen, het zal niet duidelijk worden welk een schittering en schoonheid de inhoud van het Woord van God heeft, maar het Woord van God zal aan jou verschijnen als een lichaam dat “iedere schoonheid mist” (Jes 53,2). Hij verschijnt aan je als een gebroken man, die in staat was om aan onze gebreken te lijden (v.5). Hij verschijnt aan jou als een woord dat uit de mens voortkomt, bedekt met de sluier van de letter, en niet stralend met de kracht van de Heilige Geest (cf. 2Kor 3,6-17)…

   Zijn kleding is anders beneden aan de berg dan bovenaan. Misschien zijn de kleden van het Woord de woorden van de Schrift, die als het ware de goddelijke gedachten kleden. Zoals Hij aan Petrus, Jacobus en Johannes onder een andere gedaante is verschenen, wanneer zijn kleding straalt van witheid, zo zal ook de betekenis van de goddelijke Schrift zich verduidelijken voor jouw geestelijke ogen. De goddelijke woorden worden dus als sneeuw, de kleden van het Woord” blinkend van een witheid dat niemand op aarde zal kunnen verkrijgen”…

    Een wolk kwam en nam ze onder zijn schaduw. De wolk is die van de goddelijke Geest; zij versluiert niet het hart van de mensen, maar openbaart wat er in verborgen is… Je ziet: niet alleen voor de beginners, maar ook voor de volmaakten en zelfs voor de hemelbewoners, is het volmaakte geloof de Zoon van God te kennen.

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie