Ignatios van Antiochië : niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden

H. Ignatius van Antiochië (?-rond110), bisschop en martelaar
Brief aan de Romeinen 4-8 (vert. brevier)

Ignatius van Antiochië 125

“Niemand heeft groter liefde dan hij, die zijn leven geeft voor zijn vrienden

      Ik schrijf aan alle kerken en druk allen op het hart dat ik graag sterf voor God, als u het mij maar niet verhindert. Ik smeek u: laat uw welwillendheid mij niet ongelegen komen. Laat mij toch voedsel zijn voor de wilde dieren. Daardoor kan ik tot God komen. Ik ben de tarwe van God en door de tanden van de wilde dieren word ik gemalen om zuiver brood van Christus te worden…

      De vreugde van de wereld en alle koninkrijken van deze aarde kunnen mij niet helpen. Voor mij is het beter om te sterven voor Jezus Christus dan te heersen over de uiteinden der aarde. Hem zoek ik die voor ons gestorven is, naar Hem verlang ik die voor ons is opgestaan. Mijn geboorte is nabij. Vergeeft mij, broeders en zusters. Belet mij niet te leven… Laat mij het heldere licht ontvangen; eenmaal daar gekomen zal ik pas ten volle mens zijn. Laat mij het lijden van mijn God navolgen…

      Mijn liefde is gekruisigd en in mij brandt geen vuur dat naar het aardse verlangt. Levend en sprekend water (Joh 4,10;7,38) is in mij, dat in mijn binnenste zegt: “Kom tot de Vader”. Ik vind geen genoegen meer in het voedsel dat vergankelijk is, noch in de vreugden van dit bestaan. Het brood van God verlang ik, dat is het vlees van Jezus Christus, uit het geslacht van David; en als drank wens ik het bloed van Hem, die de onvergankelijke liefde is…Bid voor mij, opdat ik het doel bereik.

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie