Vader Païssios (Athosberg)

 

Vader Païssios (Athos berg)

 Over zijn leven (in het Engels) KLIK HIER

Korte levensschets van vader Paissios :

Op 25 juli 1924, werd arsznios Eznepedis geboren in Farasa, Cappadocië, kort voordt de bevolking werd uitgewisseld tussen grieken en Turken. Arsenios’naam werd hem gegeven ter ere van de Heilige Arsenios de Cappadociër, die hem heeft gedoopt. Hij voorspelde Arsenios’toekomstig monastieke leven. Na de uitwisseling tussen Turken en Grieken, vestigde de familie van Arsenios zich in Konitsa, Epirus. Daargroeide Arsenios op en studeerde voor schrijnwerker. Gedurende de Griekse burgeroorlog diende Arsenios als radio-operator. Hij was zeer bekomlmerd om zijn mede-landgenoten en zijn familie, maar over hemzelf maakte ghij zich geen zorgen, hij was immers niet gehuwd en had geen kinderen. Hij werd geprezen voor zijn moed, zelfopoffering en zijn morele standvastigheid. Toe de burgeroorlog beëindigd was begon hij te dromen van het monastieke leven, maar hij moest in het levensonderhoud voorzien voor zijn zusters. In 1950 was dit volbracht en trok hij naar de berg Athos naar Vader Kirill, de toekomstige abt van het Koutloumousiou monasterie, en dan van het Esphigmenou monasterie (Alhoewel hij geen medestander was  van hun latere oppositie tegen de Oecumenische Patriarch). Arsenios werd er novice voor vier jaar. Hij kreeg de tonsuur als monnik en kreeg de naam Averkios. Kort nadien trok Vader Averkios naar het idhiorrhythmic klooster van Philotheou waar zijn oom ook monnik was. Daar was hij onder de gehoorzaamheid van Elder Symeon. In 1956 kreeg hij het klein shema en kreeg hij de naam Paissios. Hij leefde er als een heilig, en wordt als zodanig door de orthodoxie erkend, alhoewel hij nog niet heilig verklaard werd.

Op 11 juli 1994 ontving Paissios voor de laatste maal de heilige communie. De volgende dag stierf hij. Hij werd, volgens zijn wil, begraven in het klooster van de Heilige Johannes de Theoloog op Souroti. Hij blijft voortlenen in de gedachten van de mensen als een heilige

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie