Petrus Chrysologus : Welke vasten bevalt me ?…

H. Petrus Chrysologus (ca 406-450) bisschop van Ravenna, Kerkleraar
Homilie over het gebed, het vasten en de barmhartigheid; PL 52, 320

“Welk vasten bevalt me?… Is dat niet het brood delen met wie honger hebben?”

      De mens die vast moet begrijpen wat vasten is. Hij moet voelen wat honger lijden is, als hij wil dat God zijn honger aanvoelt. Hij moet barmhartigheid tonen, als hij op barmhartigheid hoopt…Wat wij door misprijzen hebben verloren, moeten wij door vasten herwinnen. Ons leven moeten wij offeren door te vasten, want er is niets beters dat wij God kunnen aanbieden. Dit bewijst het woord van de psalmist: “Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid; een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af” (Ps 51,19). Offer dus je leven aan God, bied je vasten aan als zuiver en heilig offer dat van jou blijft en aan God gegeven wordt…

      Maar om jouw gaven aanvaardbaar te maken is barmhartigheid onmisbaar. Want vasten brengt geen vrucht, als de akker niet besproeid wordt met barmhartigheid. Het vasten kwijnt weg, als de barmhartigheid opdroogt. Wat de regen is voor het land, dat is de barmhartigheid voor het vasten. Iemand die vast, kan wel zijn gezindheid verzorgen, zijn vlees zuiveren, ondeugden uitroeien en deugden zaaien, maar als hij de barmhartigheid niet laat stromen, oogst hij geen vrucht.

      Als jij vast en je barmhartigheid lijdt ook, dan lijdt jouw akker honger. Maar als je vast en barmhartigheid rondstrooit, dan vult zich daarmee jouw schuur in overvloed. Lijd daarom geen verlies door te bewaren, maar verzamel door te geven. Geef aan een arme en geef zo aan jezelf. Alleen wat je aan een ander geeft zul je zelf bezitten.

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

‘De heilige Petrus Chrysologus (Grieks: Άγιος πέτρος ο Χρυσόλόγος, Agios Petros Chrysologos (Imola, ? (rond 380) – rond 450) was aartsbisschop van Ravenna. In 1729 verhief paus Benedictus XIII hem tot kerkleraar.

Petrus Chrysologus was diaken toen paus Sixtus III hem tot bisschop van Ravenna benoemde. Na de verheffing van Ravenna tot aartsbisdom werd hij automatisch aartsbisschop. Petrus was een vertrouweling van paus Leo de Grote. Van zijn werken zijn vooral preken bewaard gebleven. Aan zijn prediking dankt hij ook zijn bijnaam Chrysologus (Grieks voor met het gulden woord). Hij was aanwezig bij de begrafenis van de heilige Germanus van Auxerre in 450. Zelf overleed hij op 11 juli te Imola. Vroeger was 4 december zijn feestdag, maar tegenwoordig 30 juli. (Wikipedia)’

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie