Clemens van Rome : Wees dus barmhartig zoals ook uw Vader barmahartig is.

H. Clemens van Rome, paus van ongeveer 90 tot 100 AC

ClemensRomanus van Rome  H.11

Clemens van Rome

Brief aan de Korintiërs, 49-50

Weest dus barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is”

    Dat degene die de liefde van Christus bezit, de geboden van Christus uitvoert. Wie kan dat verbond waaruit de liefde  van God bestaat, uitleggen? Wie kan de grootte van de schoonheid van de liefde uitdrukken? De hoogten waarop de liefde ons brengt zijn onuitsprekelijk. De liefde verenigt ons met God; Hij “bedekt een grote hoeveelheid zonden” (1P 4,8)… De Meester laat ons in liefde tot Hem komen. Door zijn liefde voor ons heeft onze Heer Jezus Christus zijn bloed voor ons gegeven, volgens het plan van God, door zijn vlees te offeren voor ons vlees, zijn leven voor onze levens.

  Lieve mensen, u ziet hier hoe de liefde iets groots en bewonderenswaardig is; het is onmogelijk de volmaaktheid ervan uit te leggen. Wie kan het bereiken, behalve zij die de genade van God hebben ontvangen? Laten we er dus om bidden en laten we aan zijn barmhartigheid vragen om elkaar in de volmaakte liefde te vinden, en niet of we elkaar als persoon accepteren. Vanaf Adam tot nu zijn alle generaties verdwenen; maar zij die door de genade van God de volmaaktheid van liefde hebben bereikt, blijven in de tegenwoordigheid van de heiligen, die zullen verschijnen als Christus met zijn heerschappij zal komen…

   Gelukkig zijn wij, lieve mensen, als we de geboden van God vervullen, in de eensgezindheid die voortkomt uit de liefde, opdat onze zonden worden vergeven omdat we veel liefhebben.

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie