Joh Chrysostomos : waarom huilt U, ze slaapt

H. Johannes Chrysostomes (ca 345-407), priester te Antiochië daarna bisschop van Constantinopel, Kerkleraar

Homilie over St Mattheus, nr 31,1-3

 “Waarom huilt u? Ze slaapt”

      “Ze kwamen bij het huis van de synagogebestuurder, en Hij zag de drukte van huilende en rouwende mensen. Jezus ging naar binnen en zei: ‘Waarom die drukte en die tranen? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Ze lachten Hem uit.” Jezus leert ons op deze wijze om niet bang te zijn voor de dood, want de dood is niet meer de dood: ze is voortaan slechts slaap. En daar Hijzelf zou gaan sterven, bereidt Hij, door anderen te laten verrijzen, zijn leerlingen erop voor om zo vertrouwen in Hem te krijgen en niet in paniek te raken bij zijn dood. Want sinds de komst van Christus is de dood slechts slaap.

      Toch lachten ze Hem uit; maar Hij werd niet verontwaardigd door die weigering om vertrouwen te hebben in het wonder dat Hij ging verrichten; Hij keurde het glimlachen niet af, zodat de glimlach, het tumult en alle andere voorbereidingen de dood van het meisje bevestigden. Toen Jezus de menigte zag, stuurde Hij iedereen naar buiten; Hij verrichtte het wonder in de aanwezigheid van de ouders… alsof Hij haar uit de slaap wakker maakte…

     Het is duidelijk dat vanaf nu de dood niet meer is dan slaap; dat is een waarheid die vanaf nu meer straalt dan de zon. – Maar, zult u zeggen, Christus heeft mijn kind niet laten verrijzen! – Ja, maar Hij zal het laten verrijzen en met nog meer glorie. Want dat meisje dat Hij aan het leven teruggaf, is opnieuw dood, terwijl uw kind, wanneer het zal verrijzen, onsterfelijk zal blijven. Dat niemand dus huilt, dat niemand jammert, dat niemand het werk van Christus bekritiseert. Want Hij heeft de dood overwonnen. Waarom laat u onnodige tranen vloeien? De dood is een slaap geworden; waarom jammeren en wenen?

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie