Katholieken in Rusland blij met Kirill

Katholieken in Rusland blij met Kirill

Hilversum (Van onze redactie) 29 januari 2009 – De Rooms-Katholieke Kerk in Rusland is blij dat metropoliet Kirill gekozen is tot de nieuwe patriarch van Moskou. In een felicitatietelegram aan de patriarch-elect heeft aartsbisschop Paolo Pezzi van Moskou de hoop uitgesproken dat de ‘broederlijke betrekkingen tussen orthodoxen en katholieken verdiept mogen worden’.

Proselitisme
De aanwezigheid van de Katholieke Kerk op Russisch grondgebied ligt gevoelig bij veel Russisch-orthodoxe patriotten. De aanwezigheid van katholieke missionarissen was lange tijd een doorn in het oog van het Moskouse patriarchaat. De vlam sloeg helemaal in de pan toen paus Johannes Paulus II in februari 2002 vier katholieke diocesen van de Latijnse ritus in het leven riep. ‘Proselitisme’ luidde het woedende orthodoxe verwijt aan de Heilige Stoel in Rome.

Aartsbisschop Moskou
De contacten tussen de Katholieke Kerk en de Russisch-Orthodoxe Kerk zijn de laatste jaren sterk verbeterd. “Recentelijk konden er geen incidenten worden gerapporteerd”, zegt priester Michiel Peeters (32) vandaag telefonisch vanuit Moskou tegenover katholieknederland.nl. Peeters is de persoonlijke secretaris van aartsbisschop Pezzi van het aartsdiocees ‘Moeder van God in Moskou’. Evenals mgr. Pezzi is Peeters lid van de Priesterbroederschap van Sint Carolus Borromeus (FSCB).

Geen zielen afpakken
“De katholieke gemeenschap in Rusland wil op geen enkele manier ‘zielen afpakken’ van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Wij zijn hier voor de bediening van de katholieken die hier altijd geweest zijn, en ook op de helpende hand te bieden aan de orthodoxe Kerk, waarmee het merendeel van de bevolking zich afficheert. Onze initiatieven proberen we altijd af te stemmen met de orthodoxen”, aldus Peeters. “Maar om elkaar te leren kennen, moet je met elkaar omgaan. Daarom is het heel belangrijk dat er in Rusland katholieken zijn. Zoals het belangrijk is dat er in West-Europa orthodoxen zijn.” Hij verwacht dat de contacten met de orthodoxie onder de nieuwe patriarch verder zullen worden verbeterd. 

Onbevlekte Ontvangenis
Tijdens het verkiezingsconcilie organiseerden bepaalde conservatieve groepen een campagne tegen Kirill, de favoriete kandidaat voor het patriarchaat. Hem werd verweten dat hij teveel aan de Katholieke Kerk zou toegeven. Hij zou zelfs bepaalde rooms-katholieke dogma’s aanhangen, zoals die van de Onbevlekte Ontvangenis. Dit dogma wordt door orthodoxen als typisch rooms gezien. Ook de Katholieke Kerk lijkt zich daarmee te willen onderscheiden. De zetelkerk van de rk-aartsbisschop van Moskou heet immers de Kathedraal van de Onbevlekte Ontvangenis.

Panorthodoxe consensus
Peeters: “Sinds het schisma van 1054 hebben de orthodoxe Kerken geen instantie meer die nieuwe dogmatische kwesties gezagvol kan beoordelen. Panorthodoxe consensus bestaat er daarom alleen over de dogma’s van de Concilies van het eerste millennium. Dat neemt echter niet weg dat de orthodoxie bepaalde recentere, katholieke dogma’s, zoals die van de Onbevlekte Ontvangenis, categorisch afwijst. Sterker nog, er bestaan grote orthodoxe denkers, onder wie Vladimir Solovjov [1853-1900], die zeggen dat geen enkel katholiek dogma sinds het schisma van 1054 met het orthodox gedachtegoed in strijd is.”

Geen doctrinaire instantie
Peeters wijst er op dat er slechts een minderheid binnen de Russisch-Orthodoxe Kerk is die alles was uit Rome komt afwijst. “De grootste theologen zijn voorzichtig. Zij spreken zich zelden uit over wat nu wel of niet bindend orthodox is. Dat kunnen ze ook niet, want de Orthodoxe Kerk kent geen instantie, zoals de paus, die bevoegd is om daar een oordeel over uit te spreken. Dat kan alleen een Oecumenisch Concilie. En om dat bijeen te kunnen roepen, is er eerst een grotere zichtbare eenheid nodig”.

Geen wezenlijke verschillen
De Orthodoxe Kerken onderschrijven alles wat de eerste zeven Oecumenische Concilies hebben gedefinieerd. Deze vonden plaats tussen 325 (Nicea I) en 787 (Nicea II). “Er hebben later nog wel panorthodoxe kerkvergaderingen plaatsgehad, al hebben die nooit het gezag gekend van een oecumenisch concilie. Op een daarvan werd bepaald dat de Orthodoxe Kerk nooit nationaal kan zijn, maar universeel is. Volgens deze leer kan er maar één universele Kerk zijn. Dat is een belangrijk vertrekpunt in de oecumenische dialoog. Wat betreft de dogma’s, ook de meeste orthodoxe theologen zeggen dat de dogmatische verschillen met de Rooms-Katholieke Kerk slechts klein zijn en niet wezenlijk.”

 Katholieke Kerk Moscou (285 x 214)

 RK Kathedraal van de onbevlekte ontvangenis – Moscou

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie