De gezonden hebben geen geneesheer nodig, wel de zieken

H. Ambrosius (ca 340-397), bisschop van Milaan en Kerkleraar

Commentaar op Lucas, 5, 23.27

 “De gezonden hebben geen geneesheer nodig, wel de zieken”

 

ambrosius

De apostel Paulus zei : “Trek de oude mens met zijn gedragingen uit, bekleed u met de nieuwe mens” (Kol 3,9-10)…Dit was het werk dat Jezus vervulde toen Hij Levi riep: Hij heeft hem omgevormd en van hem een nieuwe mens gemaakt. Ook is het krachtens het nieuwe schepsel dat de vroegere tollenaar Christus een maaltijd aanbiedt, omdat Christus graag bij hem is en omdat hij het verdient om deel te hebben aan het geluk met Christus… Vanaf dan volgt hij Hem, gelukkig, vol blijdschap en overstromend van geluk.

      “Ik ga niet meer door voor tollenaar, zei hij bij zichzelf; ik ben niet meer de oude Levi; ik heb me van Levi ontdaan en me bekleed met Christus. Ik ontvlucht mijn eerste leven; ik kan slechts U volgen, Heer Jezus, U geneest mijn verwondingen. Wie kan me scheiden van de liefde van God die in U is? Een beproeving? Angst? Honger? (Rm 8,35). Ik ben door het geloof als met spijkers aan U gehecht, ik word teruggehouden door de goede boeien van de liefde. Al uw geboden zullen als een brandijzer zijn dat ik op mijn wonden houd; het geneesmiddel bijt, maar het haalt de infectie van de zweer weg. Heer Jezus, snijd met uw machtige zwaard de rotte plekken door mijn zonden af; kom snel in de diverse geheime verborgen begeertes snijden. Zuiver elke infectie met het nieuwe bad.

     “Luister naar mij, mensen die aan de aarde vastgeplakt zitten, u die door uw zonden denkt als een dronkaard. Ik, Levi, was ook verwond door soortgelijke begeertes. Maar ik heb een geneesheer gevonden die in de hemel woont en die zijn geneesmiddelen over de aarde verspreidt. Hij alleen kan mijn verwondingen genezen, omdat Hij ze niet heeft; Hij alleen kan de pijn uit het hart en de neerslachtigheid van de ziel wegnemen, want Hij kent alles dat verborgen is.”

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie