Hymne van de Byzantijnse viering voor Theofanie

H.Sofrony van Jeruzalem (?-639), monnik, bisschop
Hymne van de byzantijnse viering voor Theofanie

“Vandaag opende de hemel zich, daalde de Heilige Geest neer op Jezus en de stem van de Vader klinkt over de wateren: “Dit is mijn welbeminde Zoon” (Vers bij het Alleluja)

      Vandaag is de Zon die nooit onder gaat, opgegaan en de wereld wordt verlicht door het licht van de Heer… Vandaag laten de wolken een hemelse dauw van gerechtigheid over de mensheid regenen. Vandaag laat Degene die niet geschapen is vrijwillig de handen opleggen door degene die geschapen is. Vandaag komt de profeet en voorloper voor zijn Meester te staan, en blijft huiverend dichtbij Hem, toen hij de welwillendheid van God voor ňns mensen zag.

      Vandaag zijn de stromen van de Jordaan veranderd in een bron van heil door de aanwezigheid van de Heer… Vandaag zijn de beledigingen van de mensen uitgewist door de wateren van de Jordaan. Vandaag opent het paradijs zich voor de mensheid en de Zon van Gerechtigheid straalt over ons (Mal 3,20)… Vandaag haast de Meester zich om zich te laten dopen, om de mensheid op te kunnen heffen. Vandaag buigt Degene, die niet verlaagd kan worden, zich voor zijn eigen dienaar om ňns te bevrijden van de slavernij. Vandaag hebben we het Koninkrijk der hemelen verkregen, want er zal geen einde aan het Koninkrijk van de Heer zijn.

      Vandaag delen de aarde en de zee de vreugde van de wereld en de wereld is vervuld met blijdschap. “Toen het water u zag, o God, toen het water u zag, begon het te beven” (Ps 77,17). “De Jordaan trok zich terug” (Ps 113,3) toen hij het vuur van de Godheid lichamelijk naar zich toe zag komen en afdalen in zijn stroom. De Jordaan trok zich terug toen hij de Heilige Geest in de vorm van een duif uit de hemel zag vallen en over u zweefde. De Jordaan trok zich terug toen hij de Onzichtbare zichtbaar gemaakt zag, de Schepper die is vlees geworden, de Meester die de vorm van een slaaf aannam… De wolken lieten hun stem vol met bewondering horen, wat veroorzaakt werd door de komst van het Licht der Licht onder ons, van de ware God uit ware God.

      Vandaag aanschouwen we het feest van de Heer in de Jordaan. En we zien Hem de dood in de Jordaan gooien, welke onze ongehoorzaamheid, de angel van de fout, de ketting van de hel, ons bezorgde en gaf aan de wereld de doop van de verlossing.

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie