Johannes Chrysostomos : Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt

H. Johannes Chrysostomes (ca 345-407), priester te Antiochië daarna bisschop van Constantinopel, Kerkleraar

Homilie 18 over het Evangelie van Johannes

 “Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt”

 

 

goede herderb 4 (597 x 768)

 

      “Zie het Lam van God”, zegt Johannes de Doper. Jezus zelf spreekt niet; Johannes is degene die alles zegt. De bruidegom heeft de gewoonte om zo te handelen; hij zegt nog niets tegen de bruid, maar hij laat zich zien en houdt zich stil. Anderen kondigen hem aan en stellen hem de bruid voor. Als zij verschijnt, ontvangt de bruidegom haar niet zelf, maar hij ontvangt haar uit de handen van een ander. Maar na haar zo uit de handen van een ander ontvangen te hebben, hecht hij zich zo sterk aan haar dat ze zich degenen, die ze verlaten heeft om hem te volgen, niet meer herinnert.

Zo gebeurde het ook met Jezus Christus. Hij is gekomen om de mensheid te huwen; Hij heeft zelf niets gezegd. Hij heeft zichzelf alleen maar laten zien. Johannes, de vriend van de Bruidegom heeft zijn hand in die van de Bruid gestoken, met andere woorden: in het hart van de mensen die hij door zijn verkondiging overtuigd heeft. Toen heeft Jezus hen ontvangen en heeft hen met zoveel goeds vervuld, dat ze niet teruggegaan zijn naar degene die ze bij Hem gebracht had… Hij heeft de Bruid uit haar nederige positie getrokken om haar te leiden naar het huis van zijn Vader.

Johannes, de vriend van de bruidegom was de enig die aanwezig was bij de bruiloft; hij heeft daar toen alles gedaan; hij zag Jezus aankomen, en hij zei: “Zie het Lam van God”. Op die wijze toonde hij dat hij niet alleen de stem was, maar ook de ogen, waarmee hij de Bruidegom hulde bracht. Hij bewonderde de Zoon van God en toen hij Hem zag, sprong zijn hart op van blijdschap en van vreugde. Voordat hij Hem aankondigde, bewonderde hij zijn aanwezigheid, en toont hij het geschenk dat Jezus is komen brengen: “Zie het Lam van God”. Hij neemt de zonde van de wereld weg, en Hij doet dat zonder ophouden, niet alleen gedurende zijn Lijdenstijd, toen Hij voor òns leed. Ook al geeft Hij slechts eenmaal zijn offer voor de zonden van de wereld, toch zuivert dat unieke offer voor altijd de zonden van alle mensen tot aan het einde van de wereld.

 

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie