Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn

H. Fulgentius van Ruspe (467-532), bisschop  
Sermon 3, voor het feest van de heilige Stefanus ; CCL 91A, 905

“Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn” (Joh 13,35)

    

Pantocrator

 

 

 Deed de liefde Christus uit de hemel neerdalen, Stefanus werd daardoor van de aarde in de hemel opgenomen. Die liefde, die eerst straalde in de Koning, schitterde daarna in de soldaat.

      Daar waar Stefanus is heengegaan, gedood door de stenen van Paulus, daar is ook Paulus gekomen, geholpen door het gebed van Stefanus. Wat een waarachtig leven, geliefden. Hier schaamt Paulus zich niet over het doden van Stefanus, maar Stefanus verheugt zich om het samenzijn met Paulus: in beiden verheugt zich de liefde. Immers de liefde van Stefanus heeft de wreedheid van de joden overwonnen., de liefde van Paulus heeft een menigte zonden bedekt, voor hen beiden heeft de liefde het Rijk der hemelen als beloning verworven.

      De liefde is dus de bron en de oorsprong van alle goed, het pantser bij uitnemendheid en de weg die naar de hemel leidt. Wie in de liefde wandelt, kan niet dwalen of bang zijn, want zij leidt ons, zij beschermt ons en voert ons naar ons einddoel. Christus heeft de ladder van de liefde geplaatst, geliefden, en daarlangs kan iedere christen naar de hemel opstijgen. Gij moet daarom vol moed de liefde ongeschonden bewaren en haar aan elkaar betonen om zo geleidelijk omhoog te klimmen.

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie