Justinus : Hij is geen God van doden, maar van Levenden

 

Bezinning van de week

Heilige Justinius (ca 100 -160), filosoof, martelaar  
Overweging over de Opstanding, 8

“Hij is geen God van doden, maar van levenden

     Het vlees is kostbaar in Gods ogen. Hij geeft hier de voorkeur aan boven al zijn werken, dus het is normaal dat Hij het redt. Zou het niet absurd zijn als hetgeen Hij met zoveel zorg schiep, en wat de Schepper beschouwt als kostbaarder dan de rest, dat dit naar het niets terugkeert?

      Wanneer een beeldhouwer of schilder wil dat de beelden die ze geschapen hebben, blijven, om te dienen tot hun eer en glorie, dan herstellen ze dezen, als ze vernield zijn. En God zou zijn bezit, zijn werk terug laten keren tot het niets, zodat het niet meer bestaat? Wij zouden iemand “een nutteloze arbeider” noemen, als hij een huis bouwde om die vervolgens te vernietigen of die zou laten vervallen als hij het overeind kan houden. Zouden wij op dezelfde wijze niet God aanklagen als Hij het vlees nutteloos schiep? Maar nee, de Onsterfelijke is niet zo. Degene die van nature de Heilige Geest van het universum is, kan niet onverstandig zijn. In werkelijkheid heeft God het vlees geroepen tot wedergeboorte en heeft het het eeuwige leven beloofd.

      Want daar waar men het goede nieuws van het heil van de mens aankondigt, kondigt men het ook aan voor het vlees. Wat is eigenlijk de mens, behalve een levend wezen getalenteerd met intelligentie, bestaande uit een ziel en een lichaam? Maakt alleen de ziel de mens? Nee, het is de ziel van de mens. Noemt men de mens lichaam? Nee, men zegt dat het een menselijk lichaam is. Als dus geen van beide elementen op zichzelf de mens maakt, dan is het de eenheid van die twee die men “mens” noemt. Welnu God heeft de mens tot leven en opstanding geroepen: niet een deel van hem, maar de gehele mens, dat wil zeggen de ziel en het lichaam. Zou het dus niet absurd zijn als beiden bestaan volgens en in dezelfde werkelijkheid en dat de een gered wordt en de ander niet?

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie