Bezinning : Lucas 12,35-38/Isaak de Syriër

Bezinning

 

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 12,35-38.

Houdt uw lenden omgord, en brandend uw lampen.
Weest als mensen, die wachten op hun heer, wanneer hij van de bruiloft komt, om als hij komt en klopt, terstond hem open te doen.
Gelukkig de knechten, die de heer bij zijn komst wakker zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u: Hij zal zich omgorden, hen aan tafel doen aanzitten, en hen de rij langs bedienen.
En wanneer hij hen zó aantreft, zelfs als hij in de tweede nachtwaak of in de derde komt, gelukkig zijn ze!

Isaac_de Syriër

 Heilige Isaak de Syriër (7e eeuw), monnik in Ninive, bij Mossoel in het huidige Irak  

“Houdt uw lampen brandend”

      Het gebed dat ’s nachts gebeden wordt, heeft een grote kracht, meer dan als ze overdag gebeden wordt. Daarom hadden de heiligen de gewoonte om ’s nachts te bidden. Ze vochten met de slaperigheid van het lichaam en met de zoetheid van de slaap door hun lichamelijke natuur te overstijgen. De profeet zei: “Ik ben moe van het klagen, nacht na nacht heb ik mijn kussens nat geweend, met tranen is mijn bed doordrenkt” (Ps 6,7), terwijl hij zuchtte vanuit de bodem van zijn hart zijn hartstochtelijk gebed. En elders: “Midden in de nacht sta ik op en loof u om uw rechtvaardige voorschriften” (Ps 119,62). Voor elk verzoek dat de heiligen met kracht tot God wilden richten, bewapenden ze zich met het gebed gedurende de nacht en weldra ontvingen ze wat ze vroegen.

      Satan zelf vreest niets zoveel als het gebed dat men gedurende het nachtwaken bidt. Zelfs als ze gepaard gaat met afleidingen, keert ze niet zonder vrucht terug, tenminste als men niet vraagt wat niet overeenkomt met Gods wil. Daarom gaat hij een heftige strijd aan met hen die waken, om ze zo mogelijk af te houden van die praktijk, vooral als ze volhardend zijn. Maar zij die een beetje versterkt zijn tegen zijn schadelijke sluwheden en geproefd hebben van de gaven die God geeft tijdens het nachtwaken, en die de grootheid van de hulp die God hen geeft, persoonlijk hebben ervaren, minachten hem en al zijn listen, volkomen.

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie