Oecumenische Patriarch nu echt hoofd van de Orthodoxe Kerk

OECUMENISCHE PATRIARCH NU ECHT HOOFD VAN DE ORTHODOXE KERK

Ba(rtholomeus

Bij een synode van orthodoxe patriarchen in Istanboel heeft de oecumenische patriach Bartholomeus I de orthodoxe Kerken gemaand tot eenheid en individueel optreden op oecumenisch terrein afgekeurd. Het kan in zijn ogen niet zo zijn dat “als wij met betrekking tot actuele vraagstukken van deze tijd niet met een stem spreken, sommige gemeenschappen een bilaterale dialoog voeren met niet-orthodoxen over deze punten”. Daarmee doelde het hoofd van de orthodoxe Kerk op gesprekken die het patriarchaat van Moskou zelfstandig met het Vaticaan voert. Bartolomeus wees erop dat het oecumenische patriarchaat onder de orthodoxe Kerken “de rol van coördinator” vervult. Nadat bijna duizend jaar geleden “de Roomse Kerk de gemeenschap met de orthodoxe kerk had beëindigd, was de zetel van Constantinopel volgens kerkelijk recht geroepen als eerste bisschopszetel om de eenheid van de orthodoxen Kerken te dienen,” stelde Bartholomeus. In het verleden pleegden vertegenwoordigers van het patriarchaat van Moskou bij dergelijke uitspraken de zaal onder protest te verlaten. Deze keer kon patriarch Bartholomeus de voorrang van het oecumenische patriarchaat echter claimen zonder dat er protest kwam van de kant van het delegatie uit Moskou. Na eeuwen machtstrijd heeft het patriarchaat van Moskou daarmee in de praktijk het erevoorzitterschap van het oecumenische patriarchaat erkend. (KN/Kath.net)

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie