VIERDE ZONDAG NA PASEN / ZONDAG van de Lamme


Vierde zondag na Pasen

Zondag van de Verlamde


Genezing van de lamme777

Troparion :

Dat hemelse en aardse wezens zich verheugen en jubelen, want de Heer heeft de kracht van Zijn arm getoond. Door Zijn dood is de dood vertreden, en werd Hij de Eerstgeborene uit de doden. Hij heeft ons verlost uit de diepte der hel, en aan de wereld grote genade geschonken.

Kondakion

Door vele zonden en tegennatuurlijke daden is mijn ziel geheel en al verlamd, o Heer. Maar doe haar weer opstaan door Uw goddelijke tegenwoordigheid, zoals Gij eens de Verlamde hebt opgericht, opdat ik, gered, tot U mag roepen : barmhartige Christus, ere zij Uw kracht.

Theotokion :

Gij zijt Middelaarster geweest bij de Verlossing van ons geslacht, daarom prijzen wij U, o Moeder Gods en Maagd. Want in het vlees dat Hij aannam uit uw schoot, heeft uw Zoon, onze God, het lijden van het Kruis ondergaan. En heeft Hij ons uit het verderf verlost als de Menslievende.

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie