Grote donderdag: Beleving van het Verlossend lijden van Christus

Door Uw Kruis, o Heer hebt Gij de wereld verlost

Kruis1115

 

Grote Donderdag

 

PROKIMEN  ps2

De vorsten zijn samengeschoold tegen de Heer en tegen Zijn bloemenslingerChristus.Waarom woeden de heidenen, en zinnen de volken op ijdelheid ?Ik ben door Hem als Koning gesteld over Sion, Zijn heilige berg. (1 Kor.23-32)

ALLELUIA :ps40

Zalig hij die zorg draagt voor behoeftigen en armen : ten dage van onheid zal de Heer hem bevrijden.Mijn vijanden spreken kwaad over Mij : wanneer zal Hij sterven en zal Zijn Naam vergeten zijn ?Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die Mijn brood met Mij at, heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven.

            Zoon van God, neem mij heden aan als deelgenoot van Uw Mystiek Avondmaal. Uw Mysterie zal ik niet verraden aan Uw vijanden. Ik zal U geen kus geven zoals Judas, maar evenals de rover belijd ik mijn geloof : gedenk mijner o Heer, in Uw Koninkrijk.

TROPARION :t 6

Ziet, Mijn vrienden, hebt Gij gezegd, weest niet bevreesd, want het uur nadert dat Ik gedood word door de hand der goddelozen. Gij zult allen in het duister vallen, na Mij verlaten te hebben. Maar ik zal u weer bijeen brengen, om Mij te bezingen als de Vriend der mensen.

 

laatste avondmaal 2-1


 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie