Het vastengebed van Efraim de Syriër

 


cooltext82675288
cooltext82675907  cooltext82676006

 

Efrem de Syrier

 


 

Heer en Meester van mijn leven,

Bewaar mij voor de geest van traagheid,

Moedeloosheid, heerszucht en ijdel gepraat.

sierlijn

 Maar schenk mij; uw dienaar,

Een geest van ingetogenheid,

Nederigheid, geduld en liefde.

sierlijn
 

Ja, Heer en Koning,

Doe mij mijn eigen fouten zien

En niet mijn broeder veroordelen,

Want Gij zijt gezegend

In de eeuwen der eeuwen Amen.

sierlijn
 

Heer, reinig mij van mijn zonden.

Heer en Meester van mijn leven


kruis1
laatste avondmaal 486

 

De orthodoxe Kerk staat aan de vooravond van de Grote Vasten als voorbereiding op Pasen (27 april)

 Zondag 9 maart is de laatste zondag van de voorvasten.Na de Goddelijke Liturgie zal de Kerk in een speciale sfeer herschapen worden : men zal er plechtig de vespers van VERGEVINGSZONDAG vieren, wij vragen aan allen vergiffenis voor onze fouten. Dit luidt officieel reeds een overgang in naar de Grote Vasten de zondag daarop. Die zondag eten de Orthodoxen ook geen vlees, omdat wij ons reeds willen aanpassen aan de grote inspanning die zeven dagen later van ons verwacht wordt. 

Troparion van Vergevingszondag

 Een bittere spijze was het die Adam uit het paradijs verdreven heeft : hij weigerde om te vasten volgens het gebod van zijn Heer, en werd toen veroordeeld om de aarde, waaruit hij genomen was, met veel moeite te bewerken, en zijn brood te eten in het zweet zijns aanschijns. Laat ons daarom het vasten beminnen, opdat wij niet als Adam wenen moeten buiten het Paradijs, maar dat wij daarin mogen binnentreden. 

Kondakion van Vergevingszondag

 Gids der wijsheid, Schenker van het verstand, Opvoeder der onverstandigen en Beschermer der armen, bevestig en onderricht mijn hart, o Meester. Schenk mij het woord, Gij die het Woord des Vaders zijt, want zie, mijn lippen houden niet op om tot u te roepen : Barmhartige, ontferm U mijner, die gevallen ben.  


PR t.8 – Doet geloften aan de Heer uw God. God wordt gekend in Judea : zijn Naam is groot in Israël. ALL : Het is goed de Heer te belijden ….psalm 216  –  Rom.13,11b-14,4 – Matt. 6,14-21. 


Het Orthodox Pasen valt dit jaar ongeveer één maand later dan het Katholieke Pasen. Hieronder kan je de data zien waarop in de Orthodoxe Ke
rk Pasen valt (waar een sterretje staat, betekent dat het samenvalt met het Westers Paasfeest)

Pasen in de XXIe eeuw
2001  april  15*
2034  april  9*
2067  april 10
2002 mei  5
2035  april  29
2068  april  29
2003  april  27
2036  april 20
2069  april 14*
2004  april 11*
2037  april 5*
2070  mei  4
2005  mei  1e
2038  april  25*
2071  april  19*
2006  april  23
2039  april 17
2072  april 10*
2007  april  8*
2040  mei  6
2073  april 30
2008  april  27
2041  april  21*
2074  april 22
2009 april  19
2042  april  13
2075  april 7*
2010  april  4*
2043  mei  3
2076  april  26
2011  april  24*
2044  april  24
2077  april  18
2012  april  15
2045  april 9*
2078  mei  8
2013  mei 5
2046  april  29
2079  april  23*
2014  april  20*
2047  april 21
2080  april  14
2015  april  12
2048  april  5*
2081  mei  4
2016  mei  1e
2049  april  25
2082  april  19*
2017  april  16*
2050  april  17
2083  april  11
2018  april 8
2051  mei  7
2084  april  30
2019  april 28
2052  april  21*
2085  april  15*
2020  april 19
2053  april  13
2086  april 7
2021  mei  2
2054  mei  3
2087  april  27
2022  april  24
205
5  april  18*
2088  april  18
2023  april  16
2056  april  9
2089  mei  1e
2024  mei  5
2057  april  29
2090  april  23
2025  april 20*
2058  april  14*
2091  april  8*
2026  april 12
2059  mei  4
2092  april  27
2027  mei  2
2060  april  25
2093  april  19
2028  april  16
2061  april  10*
2094  april  11
2029  april  8
2062  april  30
2095  april 24*
2030  april 28
2063  april 22
2096  april 15*
2031  april  13*
2064  april 13
2097  mei  5
2032  mei  2
2065  april  26
2098  april 27
2033  april  24
2066  april 18
2099  april  12*
 
 
2100  mei  1e
opmerking : Het sterretje (*) duidt de dagen aan waarop het Oosters Paasfeest samenvalt met het Westers (katholieke) Paasfeest. In de loop van de XXI e eeuw zal Pasen door alle Christenen samen dertig maal gevierd worden op dezelfde datum. Vanaf 2099 zal het echter 801 jaar duren voordat het Paasfeest nog eens op dezelfde datum valt (in 2900)

    

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie