Bezinning van de week


 


bannerLeftA_5_9
God
Dank u wel omdat ik in momenten van lijden en problemen
bij u mag aankloppen.
Gij legt uw hand op mijn schouder.
Bij U kan ik thuis komen en even zuchten.
Wanneer ik de ellende zie van vele
mensen dan kan ik niet anders dan hun naam voor U noemen.
Ik vraag voor hen en ook voor mij geen concrete dingen meer
want U weet beter dan ik wat ons tot heil strekt.
Ik zie hoe de ene mens een teken ontvangt als antwoord op zijn vraaggebed, de andere niet.
Liefdevolle mensen zoals Uw Zoon Jezus worden evengoed gekruisigd als boosdoeners.
Als Gij mij liefhebt hoef ik U niets te vragen.
Wanneer goede dingen over mij komen neem ik ze aan als een geschenk van U.
Als het kwade mij aangrijpt zal ik proberen niet te morren maar het kruis opnemen en trachten liefdevol te blijven.
Misschien zal uw liefde dan dieper in mij doordringen.
Liefhebben wanneer je gepijnigd wordt is immers heel moeilijk.

Blue%20Banner