Bezinning van de week – de onkenbare GOD

 

 


 

Hymne op God

pant-oub

 

 

O, Gij, Al-Andere

Hoe anders zou men U mogen noemen !

Hoe zou een woord U prijzen : door geen woord zijt Gij te melden.

Hoe zou de rede U beschouwen : door geen enkele rede zijt Gij begrijpbaar.

Gij alleen zonder naam : want door U eerst is alle naam.

Gij alleen ongekend door gedachten : want door U eerst is er gedachte en denkbaarheid.

U prijst, wat stamelen en wat niet stamelen kan.

U eert, wat denken en wat niet denken kan.christus Pantokrator 2

Aller begeeren en smarten tezamen zijn om U,

U smeekt het al.

Tot U stamelt alles, zinnend over Uw zinnebeeld, een zwijgende hymne.

Op U alleen wacht alles. En op U dringt alles tezaam.

En aller doel zijt Gij, Gij ene en alles en gene.

En ook niet ene, niet alles.

Almachtige , hoe benoem ik U, de enig ongenoemde ?

In het donker boven de wolken dringt zelfs geen hemels verstand. – Genade, O, Gij Al-Andere  !- hoe anders zou men U mogen noemen !

 

Heilige Gregorius van Nyssa

 

banner 321456

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie