Bezinning van de week – de onkenbare GOD

 

 


 

Hymne op God

pant-oub

 

 

O, Gij, Al-Andere

Hoe anders zou men U mogen noemen !

Hoe zou een woord U prijzen : door geen woord zijt Gij te melden.

Hoe zou de rede U beschouwen : door geen enkele rede zijt Gij begrijpbaar.

Gij alleen zonder naam : want door U eerst is alle naam.

Gij alleen ongekend door gedachten : want door U eerst is er gedachte en denkbaarheid.

U prijst, wat stamelen en wat niet stamelen kan.

U eert, wat denken en wat niet denken kan.christus Pantokrator 2

Aller begeeren en smarten tezamen zijn om U,

U smeekt het al.

Tot U stamelt alles, zinnend over Uw zinnebeeld, een zwijgende hymne.

Op U alleen wacht alles. En op U dringt alles tezaam.

En aller doel zijt Gij, Gij ene en alles en gene.

En ook niet ene, niet alles.

Almachtige , hoe benoem ik U, de enig ongenoemde ?

In het donker boven de wolken dringt zelfs geen hemels verstand. – Genade, O, Gij Al-Andere  !- hoe anders zou men U mogen noemen !

 

Heilige Gregorius van Nyssa

 

banner 321456

 

Tempelgang van de Moeder Gods

 

  Tempelgang van de Moeder Gods

                            21 November

  

opdracht maria in tempel

TROPARION :

Heden is het begin van Gods welbehagen : de voorbereidende Verkondiging van de Verlossing der mensen. De Maagd komt in de Tempel Gods en verkondigt reeds aan allen de Christus. Tot haar willen ook wij met de Engel roepen : Verheug U, Vervulling van het Heilsplan van de Schepper.

KONDAKION : 

De alreine Tempel van de Verlosser, het kostelijk maagdelijk Bruidsvertrek, de geheiligde Schatkamer van Gods Heerlijkheid wordt heden binnengeleid in het Huis des Heren. Zij brengt daar de genade van Gods Heilige Geest, terwijl Zijn Engelen zingen : Zie, daar is de hemelse woontent.

 

banner blauw

Russisch Orthodoxe Kerkmuziek

 

banner muzieknoten


 

VOOR DE LIEFHEBBERS VAN RUSSISCHE 7656KERKMUZIEK

KOOR VAN DE RUSSISCHE KERK – Rue Daru -Parijs

 

Een bericht van Irina Minsky

In begin 70er jaren zong ik zelf in het koor van de A.N.Cathedraal in Parijs o.l.v. Evgeni Iv.Evetz. In totaal werden er vier grammofoonplaten gemaakt, waarvan de mastertapes hoorden wij later, verbrand waren in het appartement van

Wladiko (Aartsbisschop)

Door omstandigheden ben ik in de CD produktie terecht gekomen; mijn man was zanger (Michael Minsky, o.a. solist bij het Don Kosaken Chor en na de dood van Serge Jaroff, dirigent van dit koor).

Ik vond het jammer, dat de opnamen van Evetz (mijn peetvader)  verloren waren gegaan en ging op zoek naar de mastertapes van deze opnamen.

Niemand wist, waar deze opnamen gebleven waren.

Er liep een hardnekkig gerucht, dat de fabriek was verbrand en dus ook de mastertapes…

Een ander gerucht was, dat de masters bij Wladiko in het archief lagen.

Ook dat bleek niet helemaal te kloppen.

Uiteindelijk hebben we een set van vier grammofoonplaten trachten te restaureren, wat aanvankelijk ook niet echt lukte.

De persing was heel slecht en na een keer of 25 hebben we het bijltje erbij neergegooid.

We maakten eerst een andere CD  van Michael Minsky en het Schwarzmeerkosaken Chor.

Daarna zijn we weer overnieuw begonnen met andere software.

Uiteindelijk is het resultaat dermate mooi geworden, dat Dr.Morosan in Amerika ons vier sterren heeft toebedeeld.

(zie webside musicarussica.com).

Hij schreef, dat geen enkele collectie R.O kerkmuziek compleet is, zonder deze CD.

Pas toen wij Wladiko Gabriel (Aartsbisschop Gabriël van Comane)een exemplaar kwamen aanbieden, kwam het ware verhaal, n.l. dat de fabriek niet meer bestond, en de masters, die bij Wladiko in het appartement lagen, verbrand waren…..

De opbrengst van de CD gaat in z’n geheel naar Parijs-Rue Daru.

Van alle andere CD’s die wij maken, gaat de gehele opbrengst naar een goed doel.

De laatste weken hebben we een film gemaakt van de Don Kosaken Chor Serge Jaroff met 33 liedjes.

Ik heb net vandaag de definitieve drukproeven van de DVD hoes gekregen en denk, dat de film over ongeveer twee a

drie weken te koop zal zijn.

Als U toch bezig bent, Serge Jaroff heeft de kerkmuziek als geen ander geschikt gemaakt voor de grote podia en daardoor een enorm publiek gewonnen met interesse voor Russische(kerk)muziek.

Wij zijn  intussen studiegroep van de UvA en brengen de gehele kerkmuziek van de Russische emigratie in beeld en proberen zoveel mogelijk te restaureren en indien mogelijk weer uit te geven.

Mocht U nog meer informatie nodig hebben, hoor ik het graag van U.

Verdere informatie op de webside van Michael Minsky, daar staan inmiddels ook alle CD’s op.

Met vriendelijke groet, Irina Minsky


p.s. de CD heet Russian Orthodox Churchmusic en is uitgegeven bij http://www.brilliantclassic.com/

 Bestelnummer van de CD : Brillantclassics nr. 7656. Titel : ‘Russian Orthodox Churchmusic’ – Conductor : Evgeni Iv. Evetz .

BESTELLEN : per e mail : DUBBEL CD – prijs : 18.98 Dollar

www.musicarussica.com/discdet.lasso?-database=musrus_cds&-response=discdet.lasso&-layout=CD_Detail&ID=912&-search

KAN OOK BIJ HET ‘KRUIDVAT’ Besteld worden !!!!!!!!!!!

 

minsky tekst 1 (560 x 824)


 

minsky tekst 2 (336 x 576)

 

 

banner muzieknoten