Bezinning van de week

Bezinning van de week :

 

“De innerlijke mens begint slechts vruchten voort te brengen wanneer hij tranen stort. Wanneer je het stadium van de tranen bereikt hebt, dan weet je dat je geest bevrijd is uit de gevangenis van deze wereld en een voet gezet heeft op het pad dat naar de Nieuwe Tijd leidt. Op dat ogenblik ademt je geest de wondere icxc
lucht die zich daar bevindt en hij begint tranen te storten. Het ogenblik van de geboorte van het geestelijk kind is nakend en de barensweeën worden intenser. De genade, ons aller moeder, haast zich het mystieke leven te schenken aan de ziel, het beeld van God, en zij leidt haar naar het licht van de Tijd die komt. En wanneer de tijd voor de geboorte gekomen is, begint het verstand iets te vermoeden van wat zich in die andere wereld afspeelt, als een zwakke geur of als een levensadem die een pasgeboren kind in zijn lichaam ontvangt. Maar zoiets zijn wij niet gewend en omdat wij het moeilijk kunnen verwerken, worden wij ineens overstelpt door tranen,gemengd met vreugde”
(H. Isaak de Syriër)

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie